Lichtstoet terborg

Lichtstoet terborg

Na een eerste voorzichtig begin vorig jaar, werd in 2019 voor de tweede keer de Lichtstoet door Terborg gehouden. Een initiatief van de gezamenlijke Protestantse en Katholieke geloofsgemeenschappen van Terborg. Door middel van communicatie via de kranten, de kerkbladen en persoonlijke contacten met zorginstellingen en de brede school, was iedereen uitgenodigd om op zondag 8 december om 16:00 uur te verzamelen op het voorplein van Antonia.

Om 16.15 uur vertrok de stoet, met lichtjes in de hand, achter de herder aan in gezamenlijke optocht naar de Georgiuskerk in de Hoofdstraat.

Daar aangekomen werden alle lichtjes in de kerk – nog sfeervol ingericht vanwege het kerstconcert van Arti Sacrum – rondom de kribbe geplaatst. Vervolgens werden onder begeleiding van de herder en Anita Simmes op piano een aantal bekende Advents- en Kerstliederen gezongen en kon men luisteren naar het Kerstverhaal. Met het klaarliggende materiaal kon een mooie kerstwens worden geschreven om die vervolgens zelf in de wensboom te hangen. Een soort “Joris’ Kerstboom” met de vraag: wie zet jij in het licht? Maar dan Joris, onze eigen beschermheilige van Joris en de draak. Er zijn vele mooie wensen en gedachten opgeschreven. De wensboom is na afloop verplaatst naar de COOP (die ook de kerstkransjes ter beschikking stelde) en is daar nog enkele weken te bezichtigen; men kan er zelfs nog wensen opschrijven en in de boom hangen.

Tot slot werd eenieder uitgenodigd om de stal te bekijken. Na afloop keerden de ruim 60 bezoekers onder het genot van een kerstkransje weer huiswaarts … de kerstperiode is aangebroken.

De organisatie kijkt tevreden terug. Misschien is een traditie geboren? Wie zal het zeggen. Dan staat er nog wel een wens open: dat we in de toekomst ook kinderen mogen verwelkomen bij onze Lichtstoet. Wat zou dat mooi zijn!