Locaties

Locaties

H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem

NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant)NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen)NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet) Info over de locatie

H.H. Antonius en Petrus & Paulus – Ulft

NL88RABO03638.09.872 Kerkbalans Petrus en PaulusNL68INGB00056.00.643 ING bank Petrus en PaulusNL72RABO03638 00 557 Rabobank AntoniusNL41RABO03638 75 999 Kerkbalans Antonius

H. Georgius – Terborg

NL40 ABNA 0936 2497 57 (kerkbalans)NL97 RABO 0359 1232 52 (rek. courant) De stad Terborg De geschiedenis van Terborg begint in de dertiende eeuw met de bouw van een kasteel door Dirk I van Wisch. Het kasteel Wisch lag op een gunstige plek, dicht bij de Oude IJssel en bij de handelsweg van Anholt naar Doesburg. Het gebied rond het kasteel werd wel Hof ter Borg genoemd. Ten noorden van het kasteel ontstond een dorpje dat Toe Borch of Ter…

H. Mauritius – Silvolde

Nieuws NL50RABO03591.00.333 Kerkbalans RabobankNL21RABO03591.70.404 Kerkhof RabobankNL62RABO0359147550 Overige zaken Rabobank

H. Martinus – Megchelen

NL62RABO01327.00.662 Rabo rekeningnummer De Sint-Martinuskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Megchelen. De kerk is in de jaren 1934 – 1935 gebouwd naar ontwerp van architect Johannes Sluijmer en wordt gewijd aan Martinus van Tours. De eerste steen werd op 27 augustus 1934 gelegd door de deken van Terborg. Hiermee werd een waterstaatskerk uit 1855 vervangen die op dezelfde locatie stond en waarvan de toren in 1934 werd opgeblazen voor de sloop. Aartsbisschop De Jong consacreerde de kerk…

H. Martinus – Gendringen

Rabo rekeningnummerNL24RABO0116302429 KerkbalansNL94RABO0116393610Contactpersoon Kerkbalans, R. Giesen, tel. 0315-63 24 12 Locatieraad en pastoraatsgroep Het lokale bestuur bestaat uit locatieraad en pastoraat groep Wim Schepers Secretaris 0315-345362 Hanny Roes Coördinator vrijwilligers 0315-630110 Ronald Giesen Budgetbeheerder 06-39382762 Harry ter Voert Koster 06-22915266 Ans Erinkveld Liturgie 06-30187997 Gilbert Esser Projecten 06-51606075 Ton Steentjes Hoofd wijkcontactpersoon 0315-681602 Voor vragen en opmerkingen staan zij u graag te woord. Het dorp Gendringen Gendringen is een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt in de gemeente Oude IJsselstreek,…

Augustinus – Martinus Gaanderen

Welkom op de pagina van de Augustinus – Martinus Geloofsgemeenschap in Gaanderen. Welkom in gastvrij gaanderen Gaanderen: vriendelijk en toegankelijk, gelegen in een natuurrijke omgeving. Van oudsher is Gaanderen bestuurlijk aangesloten bij Doetinchem. Het dorp telt zo’n 5.500 inwoners. Een groot deel van de mensen woont in het wijde buitengebied dat loopt van de Gaanderhei tot in de Slangenburg en van de stuifduinen in De Wrange tot aan de Doorbraak bij Terborg. Het geografische middelpunt is het kruispunt Rijksweg –…

H. Martinus – Etten

NL23 RABO 0317 8004 50 (rek. courant)NL82 RABO 0317 8018 13 (kerkbalans)

De Goede Herder – Dinxperlo

NL17RABO03139.04.456 Rabobank rekeningnummer Dinxperlo Dinxperlo is gelegen in de Achterhoek en behoort tot de gemeente Aalten. Het is een plattelands dorp en grenst aan het Duitse plaatsje Suderwick. Dinxperlo telt ruim 7.500 inwoners. De Katholieke geloofsgemeenschap De Goede Herder in Dinxperlo werd zelfstandig in 1966 bij de inwijding van het kerkgebouw en kent nu ruim 2.200 ingeschreven parochianen. Het maakt onderdeel uit van de parochie Maria Laetitia. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Maatschappelijke veranderingen kennen een weerslag op onze geloofsgemeenschap. Er…

OLV. Tenhemelopneming / H. Geest / Wijnbergen / de Huet- Doetinchem

Luister via kerkradio RekeningnummersOLV. Tenhemelopneming: KerkbalansNL 95 ABNA 0533 0352 87 Betalingen, vieringen, intentiesNL81 ABNA 0447 5381 87 RekeningnummersH. Geest: NL88 INGB 0001 0210 10NL37 ABNA 0533 0377 86NL82 RABO 0384 3514 76 Onderhoud begraafplaatsNL68 RABO 0384 3994 52 Rekeningnummers Wijnbergen/De Huet NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant)NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen)NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet) De parochiekerk is benoemd naar en toegewijd aan de ten hemel opgenomen Maria, de patrones van…

Breedenbroek.

Breedenbroek is een klein Nederlands dorpje in de Gelderse Achterhoek, nabij Dinxperlo. Het is gelegen op circa 3 km afstand van de Duitse grens, ter hoogte van Bocholt. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2005 valt Breedenbroek onder de gemeente Oude IJsselstreek. Breedenbroek kent een rooms-katholieke kerk, de Sint-Petrus en Pauluskerk. Er wonen ongeveer 1000 mensen en het dorp heeft een eigen basisschool. Rondom het dorp liggen diverse landerijen met veel weilanden en akkerbouw. Ook ligt er een bos…