Locaties

Locaties

H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem

NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant)NL16 ABNA 0231 9526 86NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen)NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet)

H.H. Antonius en Petrus & Paulus – Ulft

NL88RABO03638.09.872 Kerkbalans Petrus en PaulusNL68INGB00056.00.643 ING bank Petrus en PaulusNL72RABO03638 00 557 Rabobank AntoniusNL41RABO03638 75 999 Kerkbalans Antonius

H. Georgius – Terborg

NL40 ABNA 0936 2497 57 (kerkbalans)NL97 RABO 0359 1232 52 (rek. courant)

H. Mauritius – Silvolde

NL50RABO03591.00.333 Kerkbalans RabobankNL21RABO03591.70.404 Kerkhof RabobankNL62RABO0359147550 Overige zaken Rabobank

H. Martinus – Gendringen

Rabo rekeningnummerNL24RABO0116302429 KerkbalansNL94RABO0116393610Contactpersoon Kerkbalans, R. Giesen, tel. 0315-63 24 12

H. Augustinus / H. Martinus – Gaanderen

RekeningnummersH. Martinus: Rekening courantNL76 RABO 0115 3918 27 KerkbalansNL17 RABO 0115 3013 21 RekeningnummerH. Augustinus: Rekening courantNL67 RABO 0115 3105 09

H. Martinus – Etten

NL23 RABO 0317 8004 50 (rek. courant)NL82 RABO 0317 8018 13 (kerkbalans)

OLV. Tenhemelopneming / H. Geest – Doetinchem

Luister via kerkradio RekeningnummersOLV. Tenhemelopneming: KerkbalansNL 95 ABNA 0533 0352 87 Betalingen, vieringen, intentiesNL81 ABNA 0447 5381 87 RekeningnummersH. Geest: NL88 INGB 0001 0210 10NL37 ABNA 0533 0377 86NL82 RABO 0384 3514 76 Onderhoud begraafplaatsNL68 RABO 0384 3994 52 De parochiekerk is benoemd naar en toegewijd aan de ten hemel opgenomen Maria, de patrones van de gelijknamige parochie. Sinds 1934 verdween de oude naam Maria Hemelvaart voorgoed. Door de ligging in de wijk De Pas, in de nabijheid van het…