Mariavesper 22 oktober 15.00 uur Doetinchem

Mariavesper 22 oktober 15.00 uur Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de kerk van OLV Tenhemelopneming te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. Pastoor Hans Pauw zal in deze viering voorgaan, Ton Sedee zal de samenzang begeleiden.

U bent van harte welkom!
zondag 22 oktober om 15.00 uur.


Aansluitend aan deze viering wordt in de Mariakapel een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze parochie in mei van dit jaar.