Mariavesper in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem

Mariavesper in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de Paskerk te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. U bent van harte welkom op zondag 22 oktober om 15.00 uur.

Aansluitend aan deze viering wordt een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze parochie in mei van dit jaar.