NIEUWBRIEF FRANCISCUSVIERING

NIEUWBRIEF FRANCISCUSVIERING


FRANCISCUSVIERING ZONDAG 4 OKTOBER 10:00 U.
MAURITIUSKERK SILVOLDE

De viering is ook online via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl.stations/531

De viering van a.s. zondag in de Mauritiuskerk is weer een viering zoals we die als vanouds kennen. Met voorgangers, rituelen en gebeden zoals we dat gewend zijn. Er worden hele mooie liederen via Cd’s ten gehore gebracht zoals o.a. het Ave Maria van Bach, het Is immers ook een maand van Maria.

In de vorige Nieuwsbrief is uitvoerig beschreven hoe wij strikt de richtlijnen van het RIVM en het protocol van het bisdom volgen. Doordat de Mauritiuskerk een grote kerkzaal heeft van 700 m2, kunnen alle richtlijnen goed worden uitgevoerd. We trachten alles te doen om besmetting te voorkomen.

Over Franciscus van Assisi
Franciscus leefde in de 12e eeuw en hij was de zoon van een welgestelde lakenkoopman uit Assisi.
In zijn jeugdjaren leefde als een wildebras, maar had de moed om het roer al vroeg in zijn leven totaal om te gooien. Hij maakte zich dienstbaar voor de armen de zieke en de natuur. Zijn boodschap was liefde: liefde voor de Schepper, voor mens, dier en plant. Hij noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. Hij was ook de stichter van : de Kloosterorde van de Franciscanen.
Franciscus is voor ieder van ons een legendarische persoon die ons op vele vlakken inspireert en tot voorbeeld is.

De viering met een lezing uit Johannes 2.1-12
Bij het aansteken van de Menora, een zevenarmige kaars zien we in de rituelen en horen we in het gebed de lofzang op de schepping. De elementen zon water en vuur en de zorg voor de natuur uit het leven van Franciscus komen hier in terug. Deze elementen horen we ook terug in de lezing van het Zonnelied naar St. Franciscus.
Deze lezing gaat over de Bruiloft van Kana. Jezus verrichte hier zijn eerste wonder door zes kruiken water; alles bij elkaar zo’n 600 liter, in de beste wijn van de bruiloft te veranderen. Er staat in het Evangelie het volgende zinnetje: Maria zei tegen de bedienden: “Doe maar wat Hij zegt”.
Dat is ook wat Franciscus deed toen hij het roer in zijn leven totaal omgooide.
Door de coronacrisis zijn wij ook in een situatie beland, waar deze woorden: ” Doe maar wat Hij zegt”, ons kunnen inspireren om ook in ons leven het roer totaal om te gooien. Durven we als het ware met slechts een knapzak bij ons verder te leven als een soort pelgrim. Gewoon vol vertrouwen op onze vriendelijkheid en liefde voor elkaar; met een andere instelling in een nieuw leven te stappen, zoals Franciscus dat deed.
Ons meer inzetten voor de menselijke waarden uit het Evangelie, die echt tellen. Hierover hoort u nog veel meer in de viering.

Welkom aan allen.
De geloofsgemeenschap hoopt natuurlijk dat de trouwe bezoekers hun weg weer weten te vinden naar onze vieringen in onze Mauritiuskerk. Natuurlijk zijn ook anderen die geïnteresseerd zijn, van harte welkom om deze viering over Franciscus van Assisi bij te wonen.
Deze viering kunt u ook online volgen via de lifestream https://Kerdienstgemist.nl/stations/531. Meer bijzonderheden kunt u vinden op facebook : Mauritiusgeloofsgemeenschap en of de website: Parochie Maria Laetitia, locatie Silvolde.