NIEUWBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP mauritius UITNODIGING STARTVIERING 5 SEPTEMBER 10:00 uur

NIEUWBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP mauritius UITNODIGING STARTVIERING 5 SEPTEMBER 10:00 uur


HET THEMA: ”VOLMONDIG JA ”Volgens een update van de Nederlandse Bisschoppen van 25 juni jl. gelden de volgende richtlijnen. Voor het maximaal toegestane aantal bezoekers geldt de capaciteit van de kerk in een anderhalve meter opstelling. Voor de Maurituskerk geldt dan 80 personen. Aanmelden kan bij Joop Kraan tel.: 06-28435342.
Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Het thema “VOLMONDIG JA”

Op zondag 5 september start het nieuwe kerkelijk jaar van de Mauritiusgeloofsgemeenschap.
De liturgiewerkgroep pakt de draad weer op en wil ook in dit nieuwe kerkelijk jaar een serie
inspirerende en mooie vieringen maken. Zij zeggen volmondig ja hierop.
Het is telkens weer een nieuwe uitdaging om inspiratie op te doen die ons in de viering bemoedigt en kracht geeft op ons levenspad. De viering van a.s. zondag staat in het teken van zuster Theresa Brenninkmeijer, abdis van het Cisterciënzerklooster in Jutland.
We gaan in de viering samen kijken naar een fragment uit het interview wat Leo Feien in de kloosterserie van de KRO in 2005 met haar had.

Wie zijn de Cisterziënsers en wat is hun opdracht?

De Cisterziënsers vinden hun oorsprong in 1098. Deze nieuwe orde volg t de kloosterregel van de heilige Benedictus uit de zesde eeuw. De kloosterregels waar deze monniken aan moeten voldoen zijn: gehoorzaamheid. armoede en nederigheid. In hun kloostergeloften beloven zij trouw aan deze deugden. Benedictus legde de grote lijnen vast in een leven gewijd aan contemplatie, gebed, de viering van de eucharistie en eenvoudige arbeid.
Zuster Theresa Brenninkmeijer wordt bewonderd door consequent vast te houden aan deze deugden. Hierdoor wist zij van een bouwvallig klooster op Jutland een moderne abdij te maken.
Zij laat zien dat volhouden, niet wijken voor ellende, het goede te doen en je diepste verlangen volgen, je werkelijk kracht en een diepe vrede geeft. Dat geluk is: er voor de ander te zijn.
Bij het bidden van de Menora horen we als sleutel tot het echte leven haar uitspraken.

Lezing uit het Evangelie van Marcus 7.31-37

De evangelist Marcus is de tolk van Petrus. Zijn evangelie is gebaseerd op het ooggetuige verslag van Petrus. Het beschrijft vooral wat Jezus gedaan en gezegd heeft en in vergelijking met andere evangeliën minder over de toespraken van Jezus of zijn gelijkenissen. Dit evangelie gaat over de genezing van een doofstomme. In dit evangelie vallen een paar bijzonderheden op.

1. Omstanders vragen Jezus om deze man beter te maken.
Het is dus duidelijk dat omstanders om deze man geven. Zij brengen hem bij jezus en vragen hem de hand op te leggen. Een mooi tafereel van zorgzaamheid, van omkijken naar de ander.
Deze tekst is een goed moment om na te denken over ons handelen t.o.v. mensen met een beperking.
2. Jezus maakt fysiek contact. Hij raakt zijn oren aan – “daar ga ik je mee helpen”. hij raakt zijn
tong aan – “daar ga ik je mee helpen”. Dan keek Jezus op naar de hemel – daar komt de genezing vandaan. Hij zuchtte diep en riep “Effata”, wat “ga open” betekent. Meteen gingen de oren open en zijn tong kwam los.
3. De omstanders prijzen Jezus en roepen enthousiast:” Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij spreken.
Vooral de tekstregel: “Effata” is veelzeggend. Stel je open, geen vervreemding of vreemdheid meer. Over dit woord gaan we in de viering verder nadenken.

Liederen, gebeden en verhalen

In de viering worden meerdere liederen gezongen over reizen met inspirerende teksten. Maar ook liederen van vreugde, van schitterende mooi dingen. Deze zijn in het boekje afgedrukt en kunt ook vinden op YouTube.

Laat u bemoedigen en inspireren door deze mooie viering.

Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap en de website van de Maria-Laetitiaparochie.

Weer koffie na de viering

Een belangrijk onderdeel van het vieren is ook de ontmoeting met elkaar. Dit doen we in de viering, maar ook de ontmoeting na de viering wordt zeer op prijs gesteld.
Met inachtneming van de corona regels is er na de viering weer gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Na zo’n lange periode hebben we elkaar veel te vertellen.

VOLGENDE VIERING
OP ZONDAG19 SEPTEMBER OM 10:00 UUR IS ER EEN VREDESDIENST IN DE PROTESTANDSE KERK SILVOLDE


THEMA: WAT DOE JIJ IN HEMELSNAAM

Een vraag om over na te denken, een hartenkreet om bij stil te staan
De oecumenische werkgroep Silvolde, nodigt u van harte uit.