Nieuws (Pagina 2)

Nieuws (Pagina 2)

Taizeviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen

Zondagochtend 10 december 2023, om 9.30 uur, is er een Inspiratieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. In deze Oecumenische Inspiratieviering in de geest van Taize, bidden en zingen we om vrede.Zoals in het Franse klooster in Taizé, waarmensen vanuit de hele wereld, samenkomenom met eenvoudige woorden en liederensamen te bidden en zingen. Het thema van de viering is:Troost! De voorganger is Dominee Helma van Loon en de lector is Liesbeth Jansen.Het Taize-ensemble van de Slangenburgkerk verzorgt de intermezzo’s en…

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op Vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal. Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië…

De weg naar Kerst, oecumenische viering in de Wingerd 9-12-2023

De weg naar Kerst Op zaterdag 9 december a.s. om 18:30 uur is er weer een oecumenische viering in de Wingerd in Doetinchem. Het is Adventstijd en het thema van de viering is: ‘De weg naar Kerst’. Pianist van dienst is Harrie Vromen en na afloop is er koffie en thee. De werkgroep nodigt iedereen uit om mee te vieren. Advent moet een tijd wordendie onrustig maakt:het durven zien van zoveel uitsluiting.Het moet een oproep wordenom grondig iets te veranderen…

Het Licht is over ons opgegaan

Oecumenische nieuwjaarsdienst op het feest van de Openbaring van de Heer. 7 januari 2024 om 10 uur in de H. Martinuskerk Gendringen. m.m.v.  het ceaciliakoor o.l.v. Bert Schouten. voorgangers: Ali Aalbers, Wilma Venhorst                                                                                 Em. pastoraal werker Hetty Bresser m.m.v.  het ceaciliakoor o.l.v. Bert Schouten Organist: Henk Bennink Na de dienst is er gelegenheid voor nieuwjaarswensen en koffie. U bent allemaal van harte uitgenodigd !

Wereldlichtjesdag 10 dec. 19.00 uur te Gendringen

Met open armen Op 10 december gedenken we over de hele wereld om 19.00 uur ’s avonds de overleden kinderen. We steken kaarsjes aan en maken zo een lint over de hele wereld om met het symbool van licht aan te geven dat we met elkaar verbonden zijn. Een klein lichtje dat hoop en warmte uitstraalt voor al diegene die zo’n groot verdriet moeten dragen. Sinds 2013 vieren we binnen onze Maria Laetitia-parochie Wereldlichtjesdag. In deze viering gedenken we de…

Zingende jeugd is slimmer!

Zingende jeugd is slimmer! Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is beter”. Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en gezinskoren ook van harte worden…

Inspiratieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen

Zondag 12 november is er een Inspiratieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen. Een Inspiratieviering staat voor een moment tot rust komen en je laten inspireren door woorden uit het Evangelie, betekenisvolle teksten en mooie muziek.Deze zondag staan de verhalen en gedichten in het teken van Sint Maarten want 11 en 12 november vieren we de feestdag van Sint Maarten, oftewel Sint Martinus, de patroonheilige van onze kerk. We kennen het verhaal van Sint Maarten: de jonge officier in het…

OECUMENISCHE VIERING IN DE WINGERD OP ZATERDAG 11-11-2023

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd. Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen. Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd…

Paus Franciscus roept op tot gebed en vasten voor vrede op 27 oktober

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk op die dag mee te bidden en te vasten. Deze dag begint op het Sint-Pietersplein om 18.00…

Aanpassing rooster vieringen

Aanpassing rooster vieringen Door de sluiting van de kerk in Etten op 7 januari a.s. vervallen de vieringen die er op dinsdagavond en zaterdagavond om 19.00 uur werden gehouden. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook op weekdagen zoveel mogelijk dagelijks Eucharistie gevierd kan worden in onze parochie én omdat we graag een vaste zaterdagavondviering willen handhaven voor de parochianen die op zondag verhinderd zijn heeft het pastoraal team en het parochiebestuur als volgt besloten: M.i.v. 9 januari zal…

Mariavesper 22 oktober 15.00 uur Doetinchem

In oktober, de rozenkransmaand, zal een Mariaviering worden gehouden in de kerk van OLV Tenhemelopneming te Doetinchem (Prins Hendrikstraat 36). We bidden de vespers en aansluitend is er een korte aanbidding en zegening met het Heilig Sacrament. Pastoor Hans Pauw zal in deze viering voorgaan, Ton Sedee zal de samenzang begeleiden. U bent van harte welkom!zondag 22 oktober om 15.00 uur. Aansluitend aan deze viering wordt in de Mariakapel een reüniebijeenkomst gehouden voor de deelnemers aan de Lourdesreis van onze…

Kanselmededeling

Sluiting H. Martinuskerk Gendringen Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Maria Laetitia besloten om op 31 maart 2024, Eerste Paasdag, de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk te Gendringen. De voornaamste redenen hiervoor zijn de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden…

Zondag 15 oktober Eucharistieviering met koor Liberate

Komend weekend, 14 – 15 oktober, is de Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Gaanderen niet zoals vermeld staat in de Vreugdebode op zaterdag 14 oktober, maar zondagochtend 15 oktober om 9.30 uur. De voorganger is Pastor Marcel Smits en het koor Liberate verzorgt de zang.

OECUMENISCHE VIERING IN DE WINGERD OP ZATERDAG 14-10-2023

De vakantieperiode is voor de meeste mensen voorbij en het wordt tijd om de draad weer op te pakken. Op zaterdag 14 oktober a.s. om 18:30 uur is de eerste oecumenische viering van het nieuwe seizoen en de werkgroep is maar meteen in een uitdagend thema gedoken: ‘Wat in stilte bloeit’, naar het lied van Huub Oosterhuis (‘De tafel der armen’). Stil zijn en naar binnen keren, heeft uiteindelijk alles te maken met je geborgen voelen, diep van binnen. Je…