Nieuws (Pagina 22)

Nieuws (Pagina 22)

Een weekje Wisconsin

Op zondag 27 augustus 2017, tijdens de vesperviering op de feestdag van de heilige Monica, vooravond van het feest van haar zoon de heilige Augustinus, werd Peter Ambting ingekleed met het habijt van de Norbertijnen, in de St Norbert Abbey, De Pere, VS. Wij, Lucie Siebes en Marcel Smits, mochten daar aanwezig zijn, met een drietal vrienden van Peter uit zijn stage tijd in de VS. Peter, die wij kennen in het zwart is nu in het wit, en dat…

Benoeming pastoor Hans Pauw

Geachte parochianen,Het bestuur en het pastorale team van parochie Maria Laetitia zijn blij u mede te kunnen delen dat kardinaal Eijk, per 1 juli a.s. als pastoor voor onze parochie heeft benoemd: Drs. Hans Pauw Pastoor Pauw zal de taak als pastoor op zich nemen voor 50% van zijn tijd. Daarnaast blijft hij voor 50% in zijn functie als vicaris van ons bisdom voor het vicariaat Arnhem en het taakveld catechese, Jeugd en jongeren. Pastoor Pauw is 48 jaar en…

Groots afscheid voor pastoor Peter Ambting

Doetinchem – Peter Ambting, pastoor van de parochie Maria Laetitia in Doetinchem en Oude IJsselstreek, emigreert deze zomer naar Wisconsin (VS). Hij trekt daar in bij het klooster van de Norbertijnen. Op zondag 2 juli neemt hij tijdens een eucharistieviering afscheid van de parochie. Een gelegenheidskoor van circa 300 personen zal deze viering opluisteren. Als belangrijkste reden om intrek te nemen bij de Norbertijnen noemt Peter Ambting het gemeenschapsleven. Bij de Norbertijnen komt hij terecht in een relatief jonge gemeenschap…

Vertrek pastoor Peter Ambting

Mededeling van parochiebestuur en pastoraal team van parochie Maria Laetitia. In de afgelopen weken is bekend geworden dat pastoor Peter Ambting onze parochie zal verlaten. Met ingang van 28 augustus zal hij intreden in Saint Norbert Abbey in de pere in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten. De belangrijkste drijfveer voor deze keuze is dat hij wil leven in gemeenschap met anderen. De keuze voor de Norbertijnen maakt hij omdat binnen deze orde abdijleven wordt gecombineerd met missionair werk…

Beleef een diep geloof en bezoek regelmatig het huis Gods

Woensdag 15 maart 2017 was de eerste eucharistieviering als start van de noveen voor een spoedige zaligverklaring de dienares Gods, Dora Visser. Elke 3e woensdag van de maand is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Gendringen. De overwegingen die tijdens de noveen centraalstaan zijn: 1. 15 maart 2017 – Het H. doopsel2. 19 april 2017 – De H. Eucharistie en de H. Communie3. 21 juni 2017 – De biecht4. 19 juli 2017 – De rozenkrans5.…

Uitbreiding devotie voor zaligverklaring Dorothea Visser

Het bestuur van de St. Vrienden van Dora Visser vergadert al sinds 1990 zeer regelmatig met als taak al datgene te doen wat nodig is om de zaligverklaring van Dora Visser te bevorderen. Het overgrote deel van die werkzaamheden is afgewerkt en alle informatie is naar Rome verzonden om tot afronding en zaligverklaring te komen. Wij moeten er rekening mee houden dat zo’n belangrijk en groot proces veel tijd vergt. Maar de voortekenen op een goede afloop zijn positief. In…

Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn”

De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen. De brief is vandaag verspreid in de media en gepubliceerd op de website van het…

Vastenactieproject 2017: “Lumen Valley Togo”

Onze Parochie Maria Laetitia steunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. Het project…

Theo Tomesen ridder in de Orde van Sint Sylvester

Theo Tomesen kreeg op 2 februari in de Paskerk in Doetinchem uit handen van kardinaal Eijk een pauselijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats na de Eucharistieviering die het officiële startmoment vormde van de nieuwe gefuseerde parochie Maria Laetitia. Tomesen kreeg de hoge onderscheiding Ridder in de orde van Sint Sylvester voor zijn enorme staat van dienst in het kerkelijk en (katholiek) maatschappelijk vrijwilligerswerk. Zo vervulde hij bij de groeiende samenwerking van parochies in de regio Zuidwest Twente vanaf 2001 een…

Samengaan PCI

In vervolg op het samengaan van de Parochies De Verrijzenis en HH Maria en Laurentius, heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk met terugwerkende van 1-1-2017 DE Parochiële Caritasinstellingen HH Maria en Laurentius en de Parochiële Caritasinstelling De Verrijzenis samengevoegd tot één nieuwe Parochiële Caritasinstelling Maria Laetitia. Het volledige decreet leest u in de bijlage: Samenvoegingsdecreet PCI Maria-Laetitia

Decreet tot oprichting van R.K. Parochie Maria Laetitia

Op 19 december 2016 heeft Willem Jacobus Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, het decreet afgegeven dat per 1-1-2017 de Parochies De Verrijzenis en HH. Maria en Laurentius samen worden gevoegd tot één nieuwe parochie: R.K. parochie Maria Laetitia. De volledige tekst leest u hier: decreet tot oprichting Parochie Maria Laetitia 1-1-2017