NIEUWSBRIEF ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

NIEUWSBRIEF ALLERHEILIGEN – ALLERZIELENNIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS
UITNODIGING
VIERING ALLERHEILIGEN ZONDAG 1 NOVEMBER 10:00 UUR
THEMA: “WAT EEN GEUK HEB JE”


VIERING ALLERZIELEN MAANDAG 2 NOVEMBER 19:00 UUR
Bij een grote belangstelling is er een extra viering om 20:30 uur.
THEMA: “ZIJ DIE ONS VOORGINGEN”


MAURITIUSKERK SILVOLDE


De vieringen zijn fysiek maar ook via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl.station/531

Allerheiligen
Het thema :“Wat een geluk heb je”. komt voor in de Bergrede van de Bijbel.
Ze worden ook wel de Zaligsprekingen genoemd. Als je die leest, weet je wie écht de gelukkigen zijn. Veel mensen die de Bergrede in hun leven gevolgd hebben, worden in de katholieke kerk veelal heiligen genoemd. Maar heiligen zijn ook de gewone mensen die een helende kracht hebben en meer aan anderen denken dan aan zichzelf. Het zijn niet alleen de Etty Hillesums van onze tijd, maar ook de ontelbare anderen die zich momenteel inzetten voor onze medemens. Zij zijn het smeermiddel van onze samenleving. Het zijn mensen die naar Jezus voorbeeld anderen gelukkig maken.
Bij het aansteken van de Menorah steken we een kaars op en bidden wij voor de verzorgende in de verpleegtehuizen, voor de mantelzorgers, voor begeleiders van asielzoekers, voor alle vrijwilligers die in deze coronatijd een stapje extra doen. Allemaal heiligen van deze tijd.
Heel bijzonder in deze viering is dat naast de Bergrede uit het evangelie van Mattheüs, ook een eigentijdse versie van dit evangelie wordt gelezen, welke heel inspirerend is. Ook hoort u mooie zang en instrumentale muziek, weliswaar via CD, maar zeer luisterrijk.

Allerzielen.
Het thema van deze gebedsdienst is: “Zij die ons voorgingen”.
Met Allerzielen denken we eenmaal per jaar met zijn allen terug aan degenen die ons zijn voorgegaan. Omdat wij allemaal een ziel hebben betekent “Met zijn allen” dat we dit ook samen doen in de kerk, met iedereen van onze geloofsgemeenschap en – daarbuiten- die daar bij wil zijn.
Wij denken terug aan onze geliefden die ons zijn voorgegaan, ontsteken de kaarsen, en noemen hun namen, opdat hun licht voor altijd blijven schijnen. De familieleden zijn hiervoor speciaal uitgenodigd.
In de lezing horen we het verhaal van de Emmaüsgangers. Zij waren op weg naar het kleine dorpje Emmaüs. Zij waren heel droevig en somber gesteld en nog steeds diep onder de indruk van de ter dood veroordeling en kruisiging van Jezus, terwijl zij zo gehoopt hadden op zijn Verrijzenis. Voor hen was het verlies pijnlijk en moeilijk te dragen. Ook wij hebben het daar moeilijk mee. Hoe kan het dat iemand die zoveel voor je betekent heeft en waar je intens van houdt, uit je leven is verdwenen.
Zij vertelde dit verhaal aan een onbekende man, wat later Jezus van Nazareth bleek te zijn. In het slot van het verhaal vragen zij hem: Blijf bij ons want de dag loopt ten einde. Ook wij vragen in deze viering blijf bij ons, schenk ons troost en bemoediging. Dit doen we in gebed en muziek op cd’s van bekende nummers zoals o.a.: “Door de wind” van Stef Bos. Prachtige gedichten en verhalen die ons bemoediging en troost geven, lopen als een rode draad door de viering, die u vast niet mag missen.

Info over Coronabestrijding in deze viering.
• In verband met de coronacrisis kunnen er volgens de richtlijnen van het RIVM maximaal 30 personen deze viering bijwonen. Voor deelname kunt u een mail sturen naar J.kraan1@kpnmail.nl, of via telefoonnummer: 0628435342.
• Ontsmetting staat voor u klaar bij de ingang van de kerk.
• U dient mondkapjes te dragen bij het lopen door de kerk.
• Houdt 1,5 meter afstand.
De ruimte die ons in de kerk ter beschikking staat is met 700 m2 zeer royaal voor 30 personen.

Tot slot: Hoe kunt u deze viering bijwonen?

Hiervoor zijn er de volgende mogelijkheden.
a. Door fysiek bezoek aan de viering. De tekstboekjes liggen op uw plaats.
U moet zich wel hiervoor aanmelden zoals hierboven aangegeven.
b. Als u niet naar de kerk komt, maar de viering toch wilt volgen, kunt u dit via livestream doen, dit is met beeld en geluid, via de website http://kerkdienst gemist.nl/station/531. Als dit niet lukt kunt u de helpdesk bellen: 06 10512957.
Op facebook: Mauritiusgeloofsgemeenschap, vindt u meer informatie.
Mocht u nog vragen hebben of een reactie willen geven, mail deze dan naar mauritiuskerk@gmail.com

Tekstboekje
Voor de ontvangers van de Nieuwsbrief op papier bestaat de mogelijkheid om ook een tekstboekje van deze vieringen te ontvangen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar gerard.mientjes@hetnet.nl
of bellen met telefoonnummer: 06 20745436.

ROOSTER KERKDIENSTEN ACTIVITEITEN

Hieronder treft het rooster aan van de kerkdiensten t/m november
DATA THEMA
Zondag 6 december : 10:00 uur liturgische viering