Nieuwsbrief Allerzielen 2021

Nieuwsbrief Allerzielen 2021

Nieuwsbrief Allerzielen 2021

Gaanderen, 2 november 2021

Geachte lezer,

Allerzielen – 2 november – is een belangrijke gedenkdag voor onze geliefde overledenen en er wordt
ook in onze geloofsgemeenschap veel aandacht aan geschonken. De begraafplaatsen worden in de dagen ervoor extra goed aangeharkt, de graven met bloemen versierd en op de dag zelf branden er vele
kaarsjes, zowel op het Monicakerkhof als op de begraafplaats achter de St. Martinuskerk.

Op dinsdag 2 november is er eerst een gedenkmoment op het Monicakerkhof, aanvang 18.00 uur.
Daarna wordt u uitgenodigd voor de Allerzielenviering in de St. Martinuskerk, aanvang 19.00 uur.

Met het noemen van de namen, het branden van kaarsjes en het aanbieden van wijwater en noveenkaarsen om de graven te besprenkelen en te verlichten, gedenken wij onze overleden familieleden, vrienden en bekenden.
Ook is het mogelijk om het gedachteniskruisje dat in de Mariakapel hangt, mee naar huis te nemen.
Een stil moment van herinnering aan degenen die we missen. En troost om samen te bidden voor
hun zielenrust en te mogen vertrouwen op de goedheid van God de Vader, die allen die Hij liefheeft
voor eeuwig opneemt in Zijn Hemelhuis.

De voorgangers in de gebedsvieringen van Allerzielen zijn Leny Helmink en Karin Pouwels.
Tijdens de viering in de St. Martinuskerk zingt het gemengd koor, onder leiding van
Bart Rysavy en met orgelbegeleiding van Anita Simmes.
Na de viering bieden wij u koffie en thee aan en zingt het koor nog enkele liederen.

U bent allen van harte welkom.
Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig.

Familieleden van wie het afgelopen jaar een geliefde is overleden, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deze viering bij te wonen.

Graag tot ziens,
Locatieraad en Pastoraatsgroep, H. Augustinus – Martinus Geloofsgemeenschap.