Nieuwsbrief Allerzielen

Nieuwsbrief Allerzielen

Allerzielen

Gaanderen, 1 oktober 2020

Geachte lezer,

Allerzielen – 2 november – is een belangrijke gedenkdag voor onze geliefde overledenen, dit jaar wellicht nog meer dan voorgaande jaren.
Ondanks de geldende beperkingen willen wij u allen graag in de gelegenheid stellen, deze waardevolle viering mee te beleven.
Daarom hebben wij een uitgebreid aanbod van vieringen in het weekend van 31 oktober en 1 en 2 november. In verband met de Coronamaatregelen kunnen wij namelijk niet iedereen tegelijk ontvangen.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een van onderstaande viermomenten:

 1. Zaterdagavond 31 oktober 19.00 uur.
  Eucharistieviering met speciale aandacht voor de herdenking van geliefde overledenen. Celebrant is Pastoor Hans Pauw.
  Deze Eucharistieviering is voor alle mensen, zolang de aantallen dit toelaten. U dient zich vooraf op te geven bij  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.
 2. Zondagochtend 1 november 9.30 uur.
  Een eerste Gebedsviering voor familieleden waarvan het afgelopen jaar een geliefde is overleden. De naaste familie heeft voor deze viering een persoonlijke uitnodiging ontvangen en zij hebben een bevestiging gekregen dat juist voor hen deze Allerzielen gebedsviering aangeboden wordt.
 3. Maandagavond 2 november 19.00 uur.
  Een tweede Gebedsviering voor familieleden waarvan het afgelopen jaar een geliefde is overleden. De naaste familie heeft voor deze viering een persoonlijke uitnodiging ontvangen en zij hebben een bevestiging gekregen dat juist voor hen deze Allerzielen gebedsviering aangeboden wordt.

Met het noemen van de namen, het branden van kaarsjes en het aanbieden van wijwater om de graven te besprenkelen, gedenken wij onze overleden familieleden, vrienden en bekenden. Een stil moment van herinnering aan degenen die we missen. En troost om samen te bidden voor hun zielenrust en te mogen vertrouwen op de goedheid van God de Vader, die allen die Hij liefheeft voor eeuwig opneemt in Zijn Hemelhuis.

Martinus kerkhof
Monica kerkhof

Vieringen

In alle drie de vieringen wordt de zang verzorgd door enkele leden van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes. De vieringen zijn op de hiervoor genoemde tijden in de St. Martinuskerk. Na de viering wordt u een flesje met wijwater en een noveenkaars aangeboden zodat u het graf van uw familieleden kunt zegenen en verlichten. Ook is het mogelijk om het gedachteniskruisje dat in de Mariakapel hangt, mee naar huis te nemen.

Aanmelden

Het is belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt wanneer u een van deze vieringen wilt bijwonen, liefst al zo snel mogelijk. Het maximale aantal mensen dat in de St. Martinuskerk samen mag vieren is 100.
Wanneer dat aantal bereikt is, kunnen wij u vragen om op een ander tijdstip mee te vieren.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

 • Telefonisch: 0315-323223,
  dinsdag 09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 15.00 uur.
 • Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
 • Of u meldt u aan met een briefje in de brievenbus van de Pastorie.
 • Wanneer u als familie persoonlijk bent uitgenodigd voor de gebedsviering op 1 of 2 november, kunt u gebruik maken van de bijgevoegde antwoordbrief.

Wij wensen u een goede viering van Allerzielen.

Locatieraad en Pastoraatsgroep H. Augustinus – H. Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen.