NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS OKTOBER

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS OKTOBER

UITNODIGING LITURGIEVIERING IN DE MAURITIUSKERK
ZONDAG 3 OKTOBER 10:00 UUR

HET THEMA: ”IK ZOEK JE, ZOEK JE MIJ ”

Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Het thema “Ik zoek je, zoek je mij”

Het thema zoals hierboven aangegeven is heel veelzijdig en houdt ons op allerlei manieren in ons leven bezig. Zo kunnen we ons de vraag stellen naar wat of wie zijn wij in ons leven opzoek en wat denken we te vinden.
Bijvoorbeeld als we in de kerk samenkomen en hopen we ook God daar te vinden.
Hierbij is dan de vraag of wij Hem alleen maar daar zoeken en ontmoeten .
Hoe en waar vinden wij hem in ons dagelijks leven en vindt Hij ons ook. Hij kan er toch ook voor ons zijn als trooster in ons stille verdriet. Zijn we alleen maar op zoek naar ons eigen geluk of vinden we Hem ook in het goede en in onze naaste. Geluk zoeken heef niets te maken met een goed leven. Maar het gaat om een leven dat zinvol is en betekenis heeft. Hierover zullen we in de viering verder over nadenken.

Het evangelie van Lucas 19, 1-10

Op zijn reizen was Jezus ook altijd op zoek naar ontmoetingen met mensen. Zo is het ook in dit evangelie als hij reist naar de stad Jericho. Daar was een man Zacheüs die Jezus graag wilde zien om te weten te komen wat voor iemand dit was. Nu had deze niet zo’n beste naam. Hij was opperbelastingheffer in Jericho en een meester afperser die de helft van het geld in eigen zak stak. Wat gebeurt er precies in deze ontmoeting?
Toen Jezus langs kwam riep Hij Zacheüs om hem te vertellen dat Hij in zijn huis wilde verblijven. Dat was nogal wat. Bij iemand in huis gaan, houdt in iemand in zijn veilige en geborgenheid zoeken. Intreden in zijn intimiteit. Voor Zacheüs betekende de aanwezigheid van Jezus, de grote ommekeer. Hij mag dan wel rijk zijn, maar geld vergoedt de innerlijke leegte in zijn leven niet.
Hij gooit het roer radicaal om en geeft de helft van zijn bezittingen terug aan de armen en vergoed het viervoudige dat hij heeft afgeperst.
Ook voor Jezus is het cruciale ontmoeting. Dat klinkt in het slot. Daar staat de uitspraak: De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Die radicale omkeer van Zacheüs, kan ook ons gebeuren, als Jezus ons mensen thuis opzoekt en uit de narigheid helpt. Laten wij ons ook open stellen om Jezus in ons huis in onze intimiteit te ontvangen.
Hij zoekt ons altijd en wil onze steun en toeverlaat zijn altijd en overal.
De ontmoeting van vandaag van Zacheüs, doet een sterk appel op ons om hier nu sterk over na te denken.

Liederen, gebeden en verhalen
In de viering wordt gebeden, meerdere liederen gezongen met inspirerende teksten en mooi verhalen verteld. Hierin zal het thema: ”Ik zoek je, zoek je mij als een rode draad door de teksten en de muziek lopen.
De teksten en liederen zijn in het boekje afgedrukt en kunt ook vinden op YouTube.

laat u bemoedigen en inspireren door deze mooie viering.
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap en de website van de Maria-Laetitiaparochie.

Weer koffie na de viering
Een belangrijk onderdeel van het vieren is ook de ontmoeting met elkaar. Dit doen we in de viering, maar ook de ontmoeting na de viering wordt zeer op prijs gesteld.
Na de viering is er weer gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

VOLGENDE VIERING

Allerzielenviering Dinsdag 2 november 19:00 uur