Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief H. Augustinus – Martinus Geloofsgemeenschap

Gaanderen, 14 juni 2020.

Geachte lezer,  

Inmiddels is er, sinds de uitbraak van het coronavirus, al vier keer een nieuwsbrief van de H.Augustinus-Martinus geloofsgemeenschap uitgegaan.

In de laatste nieuwsbrief – van 2 juni 2020 – die u per e-mail of in de brievenbus hebt ontvangen is op pagina 3 een foutje geslopen:
in het overzicht van vieringen ontbreekt zaterdag 20 juni.
Er is dan om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk.
De celebrant is Pastoor Pauw.

Ook voor deze viering geldt dat er maar 30 kerkbezoekers de viering mogen bijwonen en dat u zich vooraf moet aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

  • Telefonisch: 0315-323223, dinsdag 09.30 – 10.30 uur
    of donderdag 14.00 – 15.00 uur.
  • Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
  • Of u meldt zich aan met een briefje in de brievenbus van de Pastorie.

Heeft u gezondheidsklachten, met name verschijnselen van verkoudheid of griep, vier dan thuis mee via www.kerkomroep.nl

Het complete overzicht van de vieringen en meer nieuws uit de geloofsgemeenschap vindt u in de nieuwsbrief van 2 juni en op de website: www.maria-laetitia.nl