Oecumenische vesperviering 8 oktober 2022 om 18:30 uur

Oecumenische vesperviering 8 oktober 2022 om 18:30 uur

PERSBERICHT

Op zaterdag 8 oktober is er om 18:30 uur weer een oecumenische viering in de Wingerd. Net zoals ingenieur Lely, staande op de afsluitdijk, uitziet over de geslaagde deltawerken, waarvoor een enorm grote visie nodig was om deze te creëren, staat Mozes op de berg met de stenen tafelen in zijn hand.

In deze tafelen staat opgetekend de visie die Mozes had voor Israël, het volk Gods. Deze vesperviering gaat over de visie van Mozes, met als thema: “Laat het zo het zijn”. De werkgroep nodigt u van harte uit om deze viering mee te vieren. Na afloop is er koffie en thee.