Om de lieve vrede

Om de lieve vrede

Viering bij het dankbaarheidskruis te Megchelen 11 september 2022 om 10.00 uur

In 2010 werd op initiatief van dhr. Ben Olde Elberink op een prachtige locatie aan de Nieuweweg te Megchelen een kruis gezet. Een uitnodigende plek waar voorbijgangers even tot zichzelf kunnen komen. Even in de natuur..  of bij God kunnen zijn..  in een moment van rust. Enthousiaste mensen zorgen dat het Kruis er altijd mooi bij staat.

De eerste viering vond plaats op de 2e zondag van september voor de PKN kerk en de r.-k. geloofsgemeenschappen van Megchelen en Gendringen.  Een groep vrijwilligers verleende enthousiast hun medewerking en zo werd een nieuwe mooie traditie geboren.

Op 11 september 2022 houden we weer een oecumenische viering bij dit kruis.  De dienst wordt voorgegaan door ds. Theo Menting en ondergetekende.

De werkgroep oecumene Gendringen/Megchelen heeft de dienst voorbereid.

Harmonie St. Caecilia uit Megchelen zal medewerking verlenen en een groepje zangers zal de samenzang samen o.l.v. muzikant Jos Kok ondersteunen.

Een groep vrijwilligers zal zorgen voor zitgelegenheid.

In deze viering wordt er ook aandacht geschonken aan nationale ziekendag.

Na afloop is er koffie en een broodje !

We hopen op een feestelijke viering en een gezellig samenzijn met vele gemeenteleden en parochianen op deze prachtige plek.

U bent van harte uitgenodigd!

Namens de oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen.

Em. pastoraal werkster Hetty Bresser