Opnieuw versoepeling coronamaatregelen

Opnieuw versoepeling coronamaatregelen

Opnieuw versoepeling Coronamaatregelen
In aansluiting op de versoepelingen die voor heel de samenleving per 25 februari ingaan geven de Nederlandse bisschoppen de volgende richtlijnen voor het kerkbezoek:
 Geen verplichting meer om mondkapjes te dragen of 1,5 meter afstand te houden.Geen beperkende regels voor het uitreiken van de Communie, behalve goede handhygiëne van degene die de Communie uitreikt.Communie ontvangen op de tong is onder voorwaarden weer mogelijk: wie dit wil stelt zich in verbinding met de priester.Gebruik van wijwater weer toegestaan.Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.
De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact:Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.Collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.
“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.