Parochiefeest Maria Laetitia zondag 7 juli a.s. in Doetinchem

Parochiefeest Maria Laetitia zondag 7 juli a.s. in Doetinchem

Jaarlijks vieren wij dat we één parochie zijn met zoveel mogelijk mensen uit alle locaties. Dit jaar zal de viering plaatsvinden in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. Een projectkoor, samengesteld uit leden van  alle parochiële koren zal o.l.v. Ben Simmes deze Eucharistieviering opluisteren. Daarna is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Afscheid van Mia

Dit parochiefeest markeert ook het afscheid van pastoraal werkster Mia Tankink. Per 1 augustus a.s. bereikt zij de pensioengerechtigde leeftijd. We zijn haar dankbaar voor het vele en goede werk dat zij in ons midden heeft verricht en zullen dat op deze dag ook tot uitdrukking brengen. Iedereen die Mia echter een beetje kent weet dat zij niet helemaal achter de spreekwoordelijke geraniums zal verdwijnen. Een aantal van haar werkzaamheden zal zij op half-time basis gedurende een tweejarig project nog voortzetten. Met name op het terrein van diaconie en sacramentenvoorbereiding en het project ‘Kindertijd’ zal zij het pastorale team nog ondersteunen.

Pastoor Hans Pauw