Parochiereizen

Parochiereizen

De werkgroep parochiereizen organiseert regelmatig pelgrims- en inspiratiereizen naar o.a. Lourdes, Rome of het Heilig Land.

De Werkgroep Parochiereizen bestaat uit:

  • Corrie Berendsen
  • Rianne Lendering
  • Francis Hagemeijer
  • Albert Gilsing
  • Pastoor Hans Pauw

E-mail: parochiereizen@mlparochie.nl

Geslaagde Lourdesbedevaart 2023

In de meivakantie trokken maar liefst 1.300 pelgrims, voornamelijk uit het Aartsbisdom Utrecht, naar Lourdes voor een bedevaart onder begeleiding van kardinaal Eijk, mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Ook uit onze parochie reisde een mooi gezelschap van 48 personen mee, onder begeleiding van Rianne Lendering, Albert Gilsing en pastoor Hans Pauw.

De openingsviering bij de grot op zondag 30 april – live uitgezonden op NPO2 – werd nog een beetje gezegend met regen uit de hemel, maar de dagen erna was het prachtig weer. Onze groep verbleef in één hotel, samen met de groep van de Gabriëlparochie Didam. Dat maakte het een beetje tot Achterhoeks Hoofdkwartier. Naast vele mooie vieringen, ook in eigen groep, was er veel tijd en ruimte om op eigen manier Lourdes te ervaren en de omgeving (Pyreneeën) te verkennen. Moe maar voldaan en met een gezegend gevoel keerden alle pelgrims weer veilig terug.

Elke 3 jaar organiseert het bisdom een dergelijke grote bedevaart. Daarbij sluiten wij als parochiegroep aan. De vernieuwde werkgroep Bedevaarten beraadt zich nog over een aanbod in de tussenliggende jaren.