Persbericht d.d. 16 december 2020 R.K. Kerken dicht in Kerstnacht

Persbericht d.d. 16 december 2020 R.K. Kerken dicht in Kerstnacht

R.K. Kerken dicht in Kerstnacht

Vieringen alleen online te volgen

Door de verscherpte Corona-maatregelen zijn ook kerken genoodzaakt hun aanbod aan te passen. In de kerstnacht (van 24 december 17.00 uur tot 25 december 7.00 uur) zullen de deuren van de Parochiekerken van Maria Laetitia (Doetinchem-Ulft e.o.) gesloten blijven. De vrees bestaat dat er anders toch teveel mensen zouden kunnen komen. “Dit is een gezamenlijk besluit van de Nederlandse bisschoppen” aldus pastoor Pauw. “Ook bijeenkomsten zoals het ‘kindje wiegen’ worden afgelast omdat het nu niet verantwoord wordt geacht. Op sommige plaatsen is de kerk wel geopend om de kerststal te bezoeken.” Informatie is te vinden op de website.

De parochie zal diverse kerkdiensten live-streamen o.a. vanuit Doetinchem. Daar is sinds kort een professioneel Kerk-TV systeem geïnstalleerd. Via het YouTube kanaal en de Facebookpagina van de parochie Maria Laetitia zijn deze vieringen door iedereen te volgen.

Buiten de kerstnacht gaan de vieringen voorlopig gewoon door met maximaal 30 kerkgangers. Mensen moeten zich in de week daaraan voorafgaand wel eerst telefonisch aanmelden bij het lokale secretariaat van de betreffende kerk.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie en vragen kunt u zich wenden tot:

Pastoor Hans Pauw

h.pauw@mlparochie.nl

06-30162927