Persbericht: Sluiting H. Martinuskerk Etten

Persbericht: Sluiting H. Martinuskerk Etten

Het parochiebestuur van Maria Laetitia heeft besloten om op 7 januari 2024 de laatste weekendviering te laten plaatsvinden in de H. Martinuskerk te Etten. De voornaamste reden hiervoor is de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor de exploitatie van een kerkgebouw en een vitale geloofsgemeenschap. Daarnaast staat het aantal kerkgebouwen in de parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten.

In de periode tot 7 januari wil het pastoraal team en het parochiebestuur graag met de vrijwilligers en parochianen van Etten in gesprek over de toekomst. Daarbij zal worden gezocht naar mogelijkheden om het geloof lokaal te blijven delen en gestalte te geven. Voor de viering van de Eucharistie en andere sacramenten is men na de kerksluiting echter aangewezen op de kerken van Ulft, Doetinchem en, vooralsnog, Gendringen en Gaanderen.

Over herbestemming en verkoop van de kerk is het parochiebestuur in gesprek met een lokaal opgerichte stichting die het kerkgebouw als multicultureel en multifunctioneel centrum voor het dorp en haar vele verenigingen wil behouden. Na de eigendomsoverdracht zal de dan voormalige kerk, inclusief de Mariakapel, geen plaats meer zijn voor de viering van liturgie en sacramenten.

De geloofsgemeenschap in Etten kent een lange traditie van ruim 1000 jaar. De huidige Martinuskerk bestaat in 2024 precies 100 jaar.

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie en vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot
Pastoor Hans Pauw
h.pauw@mlparochie.nl
06-30162927