Berrie Daalhuizen

Berrie Daalhuizen

Mijn naam is Berrie Daalhuizen en ik ben geboren in 1956 en in Vleuten onder de rook van Utrecht. Na mijn middelbare school ben ik geschiedenis gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na mijn kandidaatsexamen besloot ik om in Heerlen theologie te gaan studeren aan de toenmalige Hoge School voor Theologie en Pastoraat. Inmiddels was ik al een aantal jaren lector, lid van een bijbelgroep en cursist van de tweejarige Dekenale Toerustingscursus van het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens mijn studie in Heerlen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de bijbel en ben daarom na mijn kandidaatsexamen naar de Katholieke Universiteit Nijmegen gegaan om daar exegese van het Oude en Nieuw Testament te gaan studeren en daarnaast geschiedenis en thematiek van de spiritualiteit. In deze vakken studeerde ik eind 1987 af.

Na mijn studie ben ik blijven wonen in Nijmegen en heb ik acht jaar met veel plezier gewerkt als geestelijk verzorger in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis aldaar. Vanaf 1988 was ik verder verbonden als docent aan de Pastorale School Oost-Gelderland voor bijbelse vorming Oude en Nieuwe Testament.
Van 1996 tot 2001 werkte ik op projectbasis in de Remigius Parochie in Duiven als parochiecatecheet. In 2001 ben ik parttime gaan werken voor de vier parochies van Doetinchem, die in 2010 fuseerden met de parochies van Gaanderen, Etten en Terborg tot de HH Maria en Laurentiusparochie
Binnen de Parochie Maria Laetitia verzorg ik jaarlijks een programma rond geloofsverdieping en spiritualiteit en draag zorg voor de organisatie, uitvoering van de sacramentencatechese (Dopen, Eerste communie en Vormsel).

Priester
Marcel Smits
Pastoor
Hans Pauw