Jan van Heugten

Jan van Heugten

Diaken Jan van Heugten

Ik ben geboren in het Noord-Brabantse Gemert en getogen in Helmond. Ik kom uit een sterke katholieke traditie. Na de middelbare school en mijn dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee ben ik naar de Rijkspolitie gegaan. Ik heb bijna 40 jaar bij de politie gewerkt in allerlei functies, nagenoeg altijd gerelateerd aan het recherchevak. Begin 2011 ben ik daar met ontslag gegaan.
Ik ben gehuwd met Hermien. Samen wonen we in Vorden. Onze dochter Eefje woont met haar man en hun twee kleindochters in Utrecht. Onze zoon Tim woont in België en is singel.

Ik ben nagenoeg mijn hele leven actief geweest in de kerk als misdienaar, acoliet, koorlid of lid van liturgiegroepen. Na twee jaar de Pastorale School gevolgd te hebben ging ik theologie studeren waar ik in 2012 mijn masteropleiding afsloot.
Tijdens mijn studie sprak mijn geestelijke leidsman over het diaconaat. De roeping werd sterker en ik besloot naast mijn studie theologie tevens twee jaar de diakenopleiding te volgen van het aartsbisdom. Op16 oktober 2010 werd door kardinaal Eijk tot diaken gewijd en kreeg ik in deeltijd een benoeming in de parochie van de HH Twaalf Apostelen.

Politieman en pastor beiden een duidelijke roeping, beide dienende levensvervullingen.
Vanaf 1-1-2013 als pastor/ diaken in deeltijd werkzaam in de Achterhoek, nu in de Parochie Maria Laetitia.
Mijn drijfveer is om in de sterk veranderende situatie in onze kerk de boodschap van Christus in vele vormen gestalte te geven en manieren zoeken om onze parochie als een levende gemeenschap gestalte te blijven geven. Mijn leidmotief is daarbij steeds: “Dienen in liefde”.

Jan van Heugten,
Diaken

Priester
Marcel Smits
Pastoraal werker
Berrie Daalhuizen