Mia Tankink

Mia Tankink

Vanaf 1 januari 2017 vormen wij samen het team van de parochie Maria Laetitia. Onze parochienaam betekent “Maria vreugde” en die vreugde van Maria willen wij samen uitdragen. Toen ik de eerste keer de naam van onze parochie hoorde, en ook de betekenis van de naam tot mij was doorgedrongen voelde ik de klik. Maria, altijd in alle kerken aanwezig, moeder van de Heer. Vaak omringd door brandende kaarsen stille getuigen van mensen die steun zoeken bij haar. Verhalen van verdriet, maar ook dankbaarheid worden bij haar neergelegd. Troosteres van alle mensen, maar ook een moedige vrouw. Een vrouw die haar ‘ja’woord gaf toen de engel haar de Blijde Boodschap kwam brengen. Tederheid en kracht in een persoon verbonden, de jonge kerk die haar zo nodig had. En met haar naam mogen wij de nieuwe tijd in gaan. Het geeft vertrouwen en moed. Samen met het team, het bestuur alle vrijwilligers en alle mensen die mededragers van geloof zijn de toekomst tegemoet. We staan niet alleen als team en bestuur, diakens, vrijwilligers in zoveel werkgroepen staan ons bij. En daar ben ik dankbaar voor.

Binnen ons team hebben wij onze algemene pastorale taken en bijzondere taken. Als lid van het pastorale team ben ik medeverantwoordelijk voor het uitdragen van ons pastoraal beleid, en voor speciale pastorale taken. Met name op het gebied van de Sacramenten, Eerste Heilige Communie en Vormsel ben ik actief. Daarnaast heb ik als speciale taak het bezoekwerk.

Bijna 23 jaar ben ik nu pastoraal werker, eerst als dekenaal dienstverlener en later in de parochie. In al die jaren heb ik vooral de contacten met mensen oud en jong, als bijzonder ervaren. Contacten met mensen leveren vaak de meest mooie momenten op. Wijsheid van ouderen die ik mocht leren kennen, het onbevangene van jonge mensen, de reacties van kinderen.

Voor onze nieuwe parochie Maria Laetitia vraag ik Gods zegen voor alles wat wij samen doen om te bouwen aan Gods koninkrijk.

Secretaris
Anja Dijcker
Priester
Marcel Smits