Paulus Tilma

Paulus Tilma

Priester – p.tilma@mlparochie.nl

Ik ben Paulus Tilma, priester van het Aartsbisdom Utrecht, in de parochie Maria Laetitia. Ik ben geboren in Amsterdam (1992) en opgegroeid in Maarssen. Ik ben de jongste uit een katholiek gezin en heb van huis uit het geloof meegekregen. Als kind had ik al het verlangen om priester te worden. Dat verlangen is door de jaren heen met ups en downs gegroeid en sterker geworden. Ik wilde graag mensen helpen in het geloof, bijdragen aan de geloofsgemeenschap en vanuit de Bijbel en de sacramenten het leven vorm geven. Als priester hoop ik de liefde van God zichtbaar te kunnen maken in onze wereld en mee te werken aan het netwerk van liefde, waarmee Jezus begonnen is.

In 2020 heb ik mijn master theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) afgerond. De stage die hier bij hoort heb ik gedaan in de parochies St. Maarten van Zeist e.o. en H. Lucas van Leusden e.o. Het onderwerp van mijn eindscriptie was ‘Caritas en het katholiek gezinsleven’; hoe kan naastenliefde een plek hebben in het katholiek gezinsleven?

Sinds september 2020 heb ik mijn benoeming ontvangen in de parochie Maria Laetitia. Op 7 november 2020 ben ik tot diaken gewijd en op 5 juni 2021 tot priester.

Pastoor
Hans Pauw