Preek in Sinterklaassfeer

Preek in Sinterklaassfeer

Op zondag 6 december 2020 heeft Diaken Paulus Tilma de mensen die in de St. Martinuskerk in Gaanderen de Eucharistieviering bezochten of thuis volgden via de kerkomroep of livestream, blij verrast met een bijzondere overweging, helemaal op rijm!

Twee brandende kaarsen op de adventskrans. Foto: Ria Aarntzen

Voor degenen die deze overweging nog eens willen nalezen ……..
veel leesplezier en inspiratie voor een goede voorbereiding op Kerstmis.

Preek 6-12-2020 – 2e zondag van de Advent

Wat is toch een feestmaand zonder gezelligheid,
die donkere dagen van het jaar zonder saamhorigheid.
In het dorp/de stad samen sinterklaas vieren,
waar pepernoten en cadeautjes zegevieren.

Gezellig bij elkaar op bezoek
met marsepein en speculaaskoek.
Het kan dit jaar niet,
een grote moeilijkheid voor Sint en Piet.

En dan komt straks de kerst er aan
en ieder vraagt zich af: ‘hoe zal dat vergaan?’
Op bezoek voor een borrel of diner,
dat is toch een tijd van peis en vree.

We lijken wel te zitten in een woestijn,
een ruw, rotsachtig saai en levenloos terrein.
Die sociale afstand zijn we allemaal wel zat.
Hoelang is de tocht, waarheen leidt het pad?

In de lezingen van vandaag horen we van profeten,
die Jesaja en Johannes heten.
Profeten zijn mensen met een boodschap,
dat oproept tot hoop en blijdschap.

Dit zijn de boodschappers van God.
Nee, geen doemdenkers of bedenkers van een complot.
Ze worden naar ons toe gezonden
om te spreken tot onze harten en te helen onze wonden.

Jesaja zegt als een vreugdebode met krachtige stem:
‘Ken geen vrees, Jeruzalem.’
Johannes predikte een doopsel van bekering;
een nieuw leven, met vergeving als markering.

En beiden hebben hardop gezegd:
‘De Heer komt, maakt zijn paden recht!’
Bekering is telkens weer de oproep,
even wat anders dan speculaas en snoepgoed.

Deze profeten hebben we nodig,
ja, ook in onze tijd zijn ze echt niet overbodig.
Als Kerk, als parochie kunnen we niet zonder.
Zonder die oproep gaan we ten onder.

Bisschoppen, priesters en diakens hebben dat als opdracht,
een vreugdebode te zijn, profeten die roepen in de nacht.
Verkondigers van Gods verlossende Woord,
de boodschap die door iedereen mag worden gehoord:

Christus, de Verlosser, staat centraal
In heel de Kerk is Hij het helemaal voor allemaal
Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
Hij is geniaal en fenomenaal, het totaal en ideaal
Christus staat centraal!

Johannes doopte met water,
maar verwees naar Hem, Christus kwam later.
Hij doopt ons in de Heilige Geest,
het grootste Cadeau, een geschenk allermeest.

Hij is de gever van Gods Leven,
om op nieuw te beginnen en te vergeven.
Hij is de bron van vreugde en van kracht,
in de woestijn of in de diepste nacht.

Willen we nieuw elan geven aan ons parochie- en geloofsleven,
dan moeten wij ons aan zijn Gave overgeven.
Hij wil ons niet verloren laten gaan,
al moeten we de zwaarste tijden soms doorstaan.

Als we werken aan catechese, liturgie of diaconie,
het gaat niet alleen om dat gezellige bakje koffie.
Op de eerste plaats komt Christus te staan.
Een gemeenschap rondom Hem vormt zich dan spontaan.

We kunnen ons voor allerlei werkgroepen inzetten,
Hij is het die ons met Gods Geest wil besmetten.
Tot Hem mogen wij ons telkens keren,
zodat Hij door ons hart en handen kan opereren.

Daartoe roepen de profeten telkens op,
ook in onze tijd, de diakens, de priesters en de bisschop.
Zoals Johannes in de woestijn:
‘Stel prioriteiten en verwacht het goddelijk Medicijn.’

Ook deze kerst wordt tot ons die oproep gedaan,
nu we gezamenlijk de coronacrisis doorstaan.
We weten niet hoelang de weg nog is,
deze woestijn van sociale afstand is een wildernis.

Dalen van eenzaamheid en bergen van ongeduld,
rotsen van irritatie worden in ons leven onthuld.
We weten niet eens of we met kerst in de kerk kunnen zijn
en we ervaren allemaal deze gemeenschappelijke pijn.

En toch wil ook Christus dit jaar in ons midden komen.
Laten wij hem centraal stellen, zonder te schromen.
Bereidt in uw huis zijn komst voor
En leg het kerstverhaal in ieders oor.

We mogen creatief zijn in deze tijd van advent
Christus een plek geven met ons talent.
Baant de weg van de Heer in uw leven,
Zo kunnen we kerst met Hem beleven.

De verlosser van God, de koning van het heelal,
Hij wil bij u thuis zijn in uw eigen kerststal.
Zet met zorg de beeldjes neer,
En bedenk dan, ze staan allemaal rond de Heer.

Hij staat centraal en geeft ons de vreugde.
Daar waar ieder van ons op verheugde.
Zo wordt het kerst, ieder achter zijn eigen ramen.
Zo wordt het kerst, we vieren het samen.
Amen.