Sacramenten

Sacramenten

De Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten. Sacramenten zijn
tekens van Gods nabijheid. Klik op een afbeelding en lees meer over de betekenis van het sacrament en de mogelijkheid tot aanmelding.

Dopen

Dopen Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap dan bent u van harte welkom! In onze parochie zijn er gezamenlijke doopvieringen. Uitgangspunt hierbij is dat er maximaal vier dopelingen per viering zijn. Aan de doopviering gaat een voorbereidingsavond vooraf. Deze gezamenlijke doopvieringen vinden plaats in de twee eucharistische centra van onze parochie, namelijk: OLV. Tenhemelopneming,  Doetinchem H.H. Petrus en Paulus, Ulft Er is maandelijks een doopviering in Doetinchem en Ulft (zie dooprooster op de website van de…

De Eerste Heilige Communie

In onze parochie kunnen de kinderen die in groep 4 zitten de Eerste Heilige Communie ontvangen. De data waarop dit gebeurt zijn 21 april 2024 in Ulft en 26 mei 2024 in Doetinchem. Alleen kinderen die gedoopt zijn, kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Indien uw kind nog niet gedoopt is, is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te laten weten, zodat hierin voorzien kan worden. Informatie over de doop vindt u elders op deze website. Aanmelden van…

Vormsel

Het Heilig Vormsel is één van de sacramenten die een gedoopte ontvangt om, door de kracht van de Heilige Geest, het geloof standvastig te kunnen belijden en uit te dragen. In onze parochie wordt het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend aan kinderen die in groep 8 zitten. Vanaf september 2023 zal de voorbereiding op het Vormsel anders verlopen dan voorheen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorbereiding plaatsvinden tijdens de Gezinszondagen, samenvallend met groep C. Deze verandering is gekozen…

Huwelijk

U wilt trouwen in de kerk. Dat is een blijde gebeurtenis voor u en ook voor de kerkgemeenschap! Graag willen we u informeren hoe u uw voorgenomen huwelijk kenbaar maakt bij de parochie en welke weg wij met u willen gaan ter voorbereiding op het huwelijk. Nadat u bent aangemeld via het centrale secretariaat van de parochie, krijgt u bericht van de parochie welke pastor zal voorgaan in de huwelijksviering. U neemt, zodra u een reactie heeft van het parochiesecretariaat,…

Ziekenzalving / bediening

De ziekenzalving wordt in onze kerk aangeboden aan zieke mensen, opdat zij kracht tot genezing uit dit sacrament kunnen putten. Terwijl het sacrament allereerst bedoeld is voor zieke mensen, wordt het in de praktijk vaak toegediend in de laatste levensfase van mensen. In onze parochie kunt u de ziekenzalving ontvangen tijdens een viering met een gemeenschappelijke ziekenzalving. Jaarlijks worden deze vieringen in onze parochie op verschillende plekken aangeboden. Via de parochiebladen wordt u geïnformeerd over deze vieringen. Ook kunt u…

Sacrament van Boete en Verzoening Biecht

In het sacrament van Boete en Verzoening spreekt Gods Barmhartigheid. Een mens die oprecht om vergeving vraagt, mag bij God altijd opnieuw beginnen en krijgt vergeving voor zijn/haar zonden. Op vaste momenten kunt u het sacrament van Boete en Verzoening ontvangen in onze parochie. Zie het rooster in ons parochieblad. In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van de biecht: Ook kunt u een afspraak maken om met een priester van onze parochie om dit sacrament te ontvangen.…

Wijding

Bisschoppen, priesters en diakens zijn de gewijde bedienaren in onze kerk. Mannen die zichzelf de vraag stellen of zij geroepen zijn tot het kerkelijke ambt van priester of diaken kunnen contact opnemen met rector Patrick Kuipers van het Ariëninstituut. Drs. P. Kuipers, rector, tel.: 030-23 104 90 of e-mail: rector@ariensinstituut.nl Website Ariënsinstituut: Ariënsinstituut (ariensinstituut.nl)