Dopen

Dopen

Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen in onze geloofsgemeenschap dan bent u van harte welkom!

In onze parochie zijn er gezamenlijke doopvieringen. Uitgangspunt hierbij is dat er maximaal vier dopelingen per viering zijn. Aan de doopviering gaat een voorbereidingsavond vooraf.

Er zijn in de parochie een aantal locaties waar gedoopt wordt. Het gaat om de volgende locaties:

  • O.L.V. Tenhemelopneming, Doetinchem;
  • H. Martinus, Gaanderen;
  • H. Martinus, Etten;
  • H.H. Petrus en Paulus, Ulft;
  • H. Martinus, Gendringen.

U kunt bij opgave van een doop aangeven op welke dooplocatie u uw kind wilt laten dopen. Er is voor het dopen een van tevoren vastgesteld dooprooster in onze parochie. Het dooprooster vindt u in het parochieblad, de Vreugdebode. Het parochieblad staat ook op de website van de parochie (www.maria-laetitia.nl). Het uitgangspunt bij het dopen is dat er maximaal 4 dopelingen per doopviering zijn. Als de datum vol zit, wordt u gevraagd een andere datum te kiezen.

Aan de doop gaat een doopvoorbereidingsavond vooraf, die verplicht is. De data van de doopvoorbereidingsavonden staan vermeld bij de doopdata (zie dooprooster), evenals de locaties waar de doopvoorbereidingsavonden plaatsvinden.

De voorbereidingsavond wordt gewoonlijk verzorgd door een lid van de doopwerkgroep en de pastor of de diaken, die het sacrament van de doop toedient. Het is ook mogelijk dat de avond alleen door de doopheer verzorgd wordt.

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van de doop:

Aanmelding

Er is in onze parochie een Centraal Aanmeldpunt Dopen. Indien u uw kind wilt laten dopen in de parochie dan kunt u uw zoon of dochter opgeven via dit centrale aanmeldpunt. U kunt uw kind telefonisch opgeven of per e-mail.

Het Centrale Aanmeldpunt Dopen is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30- 12.00 uur (Secretariaat OLV Tenhemelopneming/H.Geest, Doetinchem). Het telefoonnummer is: 0314-39 10 91.

Ook kunt u een doop per e-mail opgeven via dopen@mlparochie.nl

Verder is het Aanmeldformulier Dopen hier digitaal beschikbaar. U kunt het zelf invullen en verzenden naar het Centraal Aanmeldpunt Dopen van de parochie.

Doopmap hier te downloaden.

Doopliturgie hier te downloaden.

Opmerking: De dooplocaties Gaanderen en Etten wisselen in het voor- en najaar. In het najaar wordt er gedoopt in Gaanderen en in het voorjaar in Etten.

dooprooster najaar 2020

LocatieDatumTijdDoopheerDatum
voorbereiding
Tijd
I.v.m. Corona zijn er op dit moment geen doopdata gepland.

laatste nieuws over het dopen in voorjaar 2021, leest u hier: https://maria-laetitia.nl/dopen-in-het-voorjaar/