Huwelijk

Huwelijk

U wilt trouwen in de kerk. Dat is een blijde gebeurtenis voor u en ook voor de kerkgemeenschap! Graag willen we u informeren hoe u uw voorgenomen huwelijk kenbaar maakt bij de parochie en welke weg wij met u willen gaan ter voorbereiding op het huwelijk.

Nadat u bent aangemeld via het centrale secretariaat van de parochie, krijgt u bericht van de parochie welke pastor zal voorgaan in de huwelijksviering. U neemt, zodra u een reactie heeft van het parochiesecretariaat, zelf contact op met de pastor om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. In het eerste gesprek met de pastor zal onder andere worden gesproken over het traject ter voorbereiding en zullen een aantal formele zaken aan de orde komen. In de vervolggesprekken wordt de inhoud en de betekenis van het christelijk huwelijk verder uitgediept met de pastor en wordt er samen gewerkt aan het maken van een boekje. Ook kunt u alle praktische vragen met betrekking tot de huwelijksviering kwijt in die gesprekken.

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van een kerkelijk huwelijk:

Voor een huwelijk in onze parochie kunt u terecht in alle in kerken van onze parochie die worden gebruikt voor de eredienst.

Aanmelden voor een huwelijk?

Neem contact op met centraal secretariaat van de parochie:
Kantooradres:
Pastoor Vernooijstraat 7
7071 BR Ulft

Tel: 0315-34 20 44
Mobiel: 06-10430165

E-mail: secretariaat@mlparochie.nl

Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag van 9.00 – 11.30 uur.