Vormsel

Vormsel

In onze parochie wordt het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend aan kinderen die in groep 8 zitten. Dit jaar is het gepland op zondag 30 oktober 2022. Er is in de parochie één vormselviering, die plaats zal vinden in de OLV-tenhemelopnemingkerk te Doetinchem.

Momenteel is de voorbereiding op het Vormsel begonnen. In het voorjaar van 2023 zal er opnieuw informatie verschijnen over het nieuwe voorbereidingstraject.

Alleen kinderen die gedoopt zijn en hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen deelnemen aan het Heilig Vormsel. Mocht dit nog niet het geval zijn, kunt u dit op het aanmeldformulier laten weten.

Informatie over de doop en de Eerste Heilige Communie vindt u elders op deze website.

Aanmelden van uw kind voor de Heilig Vormsel kan uitsluitend digitaal. Vanaf eind juni kunt u uw kind aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier H. Vormsel.

Let op: voor het Heilig Vormsel in 2022 moet u kind aangemeld zijn voor 1 september 2022. Aanmeldingen na deze datum schuiven in principe door naar 2023. Alle informatie over het vormsel project ontvangt u nadat u uw kind hebt aangemeld van de coördinatoren van de werkgroepen!

Er zijn twee werkgroepen die de kinderen voorbereiden op het Heilig Vormsel, één in Doetinchem en één in Ulft.

De kinderen worden voorbereid aan de hand van het project: “In vuur en vlam”. Voor de kinderen is er een apart werkboek beschikbaar dat bij dit Vormselproject hoort. Voor het werkboek en de onkosten voor de voorbereiding wordt een vergoeding (25 euro) gevraagd van de ouders.

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van het Heilig Vormsel:

Parochie Maria Laetitia | Facebook

Nieuwsbrief – Parochie Maria-Laetitia