Vormsel

Vormsel

Het Heilig Vormsel is één van de sacramenten die een gedoopte ontvangt om, door de kracht van de Heilige Geest, het geloof standvastig te kunnen belijden en uit te dragen.

In onze parochie wordt het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend aan kinderen die in groep 8 zitten. Vanaf september 2023 zal de voorbereiding op het Vormsel anders verlopen dan voorheen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de voorbereiding plaatsvinden tijdens de Gezinszondagen, samenvallend met groep C. Deze verandering is gekozen vanwege de afname van het aantal deelnemers, maar ook met het oog op gemeenschapsopbouw en het toekomstbestendig maken van het parochieleven.

Dit betekent dat vanaf september 2023 kinderen die het Vormsel willen ontvangen (vanaf groep 8), zich kunnen aanmelden via het aanmeldformulier dat hieronder te vinden is. Zij en hun ouders zullen dan aanwezig zijn bij de catechese, eucharistieviering en lunch gedurende de 9 Gezinszondagen van september tot juni. De laatste Gezinszondag, op de 2e zondag van juni, zal de viering van het Vormsel plaatsvinden. Broertjes en/of zusjes kunnen ook deelnemen aan de Gezinszondagen, elk in hun eigen leeftijdsgroep. Als er behoefte is aan een crèche, kan daarvoor worden gezorgd.

De datum van het vormsel is 9 juni 2024. Er is in de parochie één vormselviering, die plaats zal vinden in de OLV-tenhemelopnemingkerk te Doetinchem. Op dinsdagavond 29 augustus is er een informatieavond voor de ouders over het nieuwe voorbereidingstraject. Na aanmelding krijgt u hier meer informatie over.

Alleen kinderen die gedoopt zijn en hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen deelnemen aan het Heilig Vormsel. Mocht dit nog niet het geval zijn, kunt u dit op het aanmeldformulier laten weten.

Informatie over de Doop en de Eerste Heilige Communie vindt u elders op deze website.

Aanmelden van uw kind voor de Heilig Vormsel kan uitsluitend digitaal.

Let op: voor het Heilig Vormsel in 2024 moet u kind aangemeld zijn voor 1 september 2023. Aanmeldingen na deze datum schuiven in principe door naar 2023. Alle informatie over de vormselvoorbereiding ontvangt u nadat u uw kind hebt aangemeld!

Voor de onkosten voor de voorbereiding wordt een vergoeding (25 euro) gevraagd van de ouders.

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van het Heilig Vormsel:

Parochie Maria Laetitia | Facebook

Nieuwsbrief – Parochie Maria-Laetitia