Vormsel

Vormsel

In onze parochie wordt Het Vormsel toegediend aan kinderen die in groep 8 zitten. Dit gebeurt gewoonlijk eind november. Er zijn in de parochie meerdere vormselvieringen afhankelijk van het aantal vormelingen.

Voor de grote vakantie zal, waar mogelijk via de basisscholen de uitnodigingsbrief voor de ouderavond met een aanmeldformulier worden verspreid. Daarnaast vindt u de nodige informatie over het Vormsel in het parochieblad en op de website van de parochie. Mocht u geen uitnodigingsbrief hebben ontvangen via de school, dan kunt u uw kind aanmelden door het digitale Aanmeldformulier Vormsel in te vullen en op te sturen naar het Centraal Secretariaat Parochie Maria-Laetitia secretariaat@mlparochie.nl.

De eerste informatieve ouderavonden zijn begin september. Vervolgens begint het voorbereidingstraject van de kinderen door de verschillende werkgroepen. Elke werkgroep verzorgt de voorbereiding van een groep kinderen, die behoren tot verschillende locaties.

Alleen kinderen die gedoopt zijn en hun Eerste Communie hebben gedaan, kunnen deelnemen aan het Vormsel.

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van vormsel:

De kinderen worden voorbereid aan hand van het project: “In Vuur en Vlam”. Voor de kinderen is er een apart werkboek beschikbaar. Voor het werkboek en de onkosten voor de voorbereiding wordt een vergoeding gevraagd.