Wijding

Wijding

Bisschoppen, priesters en diakens zijn de gewijde bedienaren in onze kerk.

Mannen die zichzelf de vraag stellen of zij geroepen zijn tot het kerkelijke ambt van priester of diaken kunnen contact opnemen met rector Patrick Kuipers van het Ariëninstituut.

Drs. P. Kuipers, rector, tel.: 030-23 104 90 of e-mail: rector@ariensinstituut.nl
Website Ariënsinstituut: http://www.ariensinstituut.nl/default.aspx