Ziekenzalving / bediening

Ziekenzalving / bediening

De ziekenzalving wordt in onze kerk aangeboden aan zieke mensen, opdat zij kracht tot genezing uit dit sacrament kunnen putten. Terwijl het sacrament allereerst bedoeld is voor zieke mensen, wordt het in de praktijk vaak toegediend in de laatste levensfase van mensen.

In onze parochie kunt u de ziekenzalving ontvangen tijdens een viering met een gemeenschappelijke ziekenzalving. Jaarlijks worden deze vieringen in onze parochie op verschillende plekken aangeboden. Via de parochiebladen wordt u geïnformeerd over deze vieringen.

Ook kunt u bij ziekte of voorafgaand aan een operatie of andere ingrijpende ziekenhuisbehandeling de ziekenzalving op individuele basis ontvangen. Een pastor komt dan naar een afgesproken locatie waar het sacrament wordt toegediend. Het geniet de voorkeur om in de laatste levensfase een moment te kiezen waarop de terminaal zieke de zalving nog bewust mee kan maken. U kunt daarvoor een afspraak maken met een pastor.

Indien er een acute vraag is en er geen priester beschikbaar is voor de ziekenzalving, kan er een diaken of pastoraal werk(st)er voor gebed en een ziekenzegen komen.

Afspraak maken voor een ziekenzalving?

Voor ziekenzalvingen op afspraak kunt u bellen met een van de priesters van onze parochie.
Pastor Marcel Smits, tel.: 0315-34 60 20
Pastoor Hans Pauw, tel.: 06-30162927 Pastor Paulus Tilma, tel.: 06-14181236

Voor spoed ziekenzalvingen kunt u bellen met de weekwacht, tel.: 0315-82 03 99