Taizeviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen

Taizeviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen

Taizeviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen

Zondag 13 november, om 9.30 uur.
In deze Oecumenische viering bidden en zingen we
om vrede. Zoals in het Franse klooster in Taizé, waar mensen vanuit de hele wereld, samenkomen om met eenvoudige woorden en liederen samen te bidden en
te zingen.

Het thema van de viering is:
Wees niet bang!

De voorganger is Dominee Helma van Loon.
Het Taizé-ensemble van de Slangenburgkerk verzorgt de intermezzo’s en de begeleiding van de liederen.

Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.
Graag tot ziens.