Terugblik op 2022, Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap

Terugblik op 2022, Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap

Januari 2023, terugblik op 2022

Hier volgt een overzicht van wat er in onze H. Augustinus-Martinus
Geloofsgemeenschap het afgelopen jaar is aangeboden,
zonder te pretenderen volledig te zijn.
Wij willen u hiermee een inzicht geven in het grote aanbod en
het vele werk dat door onze vrijwilligers wordt georganiseerd en gedaan.

Vieringen in de St. Martinuskerk

Elk weekend is er een viering in onze kerk.
Na de besloten vieringen aan het begin van het jaar, waren we in 2022 gelukkig
al snel weer allemaal welkom in onze kerk.
Naast de traditionele Eucharistieviering, bieden we Familievieringen en Inspiratievieringen aan. En vanaf augustus is er ook op donderdagochtend een Eucharistieviering.

In de weekendvieringen is er een koor – Liberate of het Gemengd Koor – onze Cantor of een Gastkoor (bijvoorbeeld IPK), om de zang te verzorgen. En tijdens de Familievieringen en Inspiratievieringen zijn er steeds muzikanten en/of koortjes die er een mooie Inspiratie van maken.
Zondag 13 februari kon het Koor Liberate eindelijk haar 40-jarig jubileum vieren en werden er maar liefst 6 leden gehuldigd. Frank Stokman ontving uit handen van burgemeester Marc Boumans een koninklijke onderscheiding.

Speciale vieringen

Er zijn in 2022 twee kindjes gedoopt en 12 kinderen ontvingen hun Eerste Heilige Communie. Op 12 juni was er de huwelijksviering van Sona Asrjan en Melvin Peters. Ook hebben we het afgelopen jaar in onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van 26 overleden parochianen.

Vieringen buiten
15 april 2022: op Goede Vrijdag kon iedereen de Kruisweg wandelen en beleven op Landgoed “Het Maatje”.
30 mei was er de “Dauwtrappersmis” bij de Mariakapel.
Na de Eucharistieviering in de vroege ochtend stapten we op de fiets naar
Netterden waar we ontvangen werden met koffie, thee en broodjes en mochten
we de prachtige Sint Walburgiskerk bekijken.
Ook in de Mariamaand oktober was er een mooie viering bij de Mariakapel.
En de herdenkingsmomenten op onze begraafplaatsen tijdens Allerzielen.

Familievieringen
Speciale aandacht voor kinderen tijdens Goede Vrijdag, Palmpasen en in de familievieringen.

Vrijwilligers

In onze geloofsgemeenschap zijn zo’n 170 vrijwilligers actief; velen zelfs op meer dan een gebied. Door al die mensen die zich, vaak al jaren lang, inzetten voor onze kerk, blijft onze geloofsgemeenschap vitaal en kunnen we hopelijk nog jaren vooruit.