Terugblik op een mooie Goede Week en Pasen

Terugblik op een mooie Goede Week en Pasen

Gaanderen, terugblik op de Goede Week en Pasen

In de dagen voor Palmpasen werd de kerk door
een aantal vrijwilligers grondig schoongemaakt.

Palmpasen
Zondag 2 april, Palmpasen, was er een Inspiratieviering,
speciaal voor kinderen, hun ouders en grootouders.

Voorbereidingen voor Goede Vrijdag
Open lucht Kruisweg op Landgoed het Maatje
en opnames voor de film van de Kruisweg in
de Sint Martinuskerk.

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, 7 april om 3 uur ‘s middags; de regen viel met bakken uit de lucht.
De bezoekers bleven graag in de kerk om de film van de Kruisweg te bekijken,
mee te zingen en mee te bidden. Het was een prachtige en inspirerende beleving.
Sjoerd Grömminger, de maker van de film, hartelijk bedankt!

In het Paasweekend was het gelukkig beter weer en hebben nog veel mensen de open lucht Kruisweg alsnog op eigen gelegenheid gelopen. Ook de Kruiswegfilm werd nog door veel bezoekers in de Mariakapel bekeken.

Pasen
Op Eerste Paasdag was er een plechtige Hoogmis. Pastor Paulus Tilma was de enthousiaste celebrant. Hij nodigde een jonge kerkbezoeker uit om even buiten te kijken of de verrezen Jezus er al aankwam. Dat was (nog) niet het geval,
maar “Wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”, aldus Pastor Tilma.
Het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes verzorgde de zang met onder andere de Missa Brevis van Haydn met het Benedictus, prachtig gezongen door solist Ans Bomers.