Theo Tomesen ridder in de Orde van Sint Sylvester

Theo Tomesen ridder in de Orde van Sint Sylvester

Theo Tomesen kreeg op 2 februari in de Paskerk in Doetinchem uit handen van kardinaal Eijk een pauselijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats na de Eucharistieviering die het officiële startmoment vormde van de nieuwe gefuseerde parochie Maria Laetitia. Tomesen kreeg de hoge onderscheiding Ridder in de orde van Sint Sylvester voor zijn enorme staat van dienst in het kerkelijk en (katholiek) maatschappelijk vrijwilligerswerk. Zo vervulde hij bij de groeiende samenwerking van parochies in de regio Zuidwest Twente vanaf 2001 een voortrekkersrol en was hij penningmeester. Op diocesaan niveau is Theo Tomesen sinds 2008 Diocesaan Financieel Adviseur (DIFA).