Uitbreiding devotie voor zaligverklaring Dorothea Visser

Uitbreiding devotie voor zaligverklaring Dorothea Visser

Het bestuur van de St. Vrienden van Dora Visser vergadert al sinds 1990 zeer regelmatig met als taak al datgene te doen wat nodig is om de zaligverklaring van Dora Visser te bevorderen. Het overgrote deel van die werkzaamheden is afgewerkt en alle informatie is naar Rome verzonden om tot afronding en zaligverklaring te komen. Wij moeten er rekening mee houden dat zo’n belangrijk en groot proces veel tijd vergt. Maar de voortekenen op een goede afloop zijn positief.

In Olburgen waar Dora begraven ligt wordt al jaren een noveen gehouden, om middels gebed, voor ondersteuning van het proces tot zaligverklaring. Dit blijft ongewijzigd op de 1e vrijdag van de maand Zoals u in ons nieuw parochieblad de Vreugdebode hebt kunnen lezen willen wij nu ook in onze geloofsgemeenschap Martinus te Gendringen deze noveen gaan houden want door veel aandacht en veel bidden zal het proces niet alleen sneller gaan maar zal ook de uitkomst positief beïnvloed worden.

Stichting en alle andere betrokkenen in parochie en bisdom waarderen het, en weten zich gesteund, wanneer veel parochianen aan de vieringen van deze noveen deelnemen. Het is niet mogelijk om ieder persoonlijk uit te nodigen daarom de vraag komt allen zoveel mogelijk als blijk van grote dank aan onze Lieve Heer voor het grote geschenk Dienares Gods Dorothea Visser, zij is in Gendringen geboren, in onze kerk gedoopt en heeft in ons dorp gewoond en geleefd.
Kerk zijn doen wij samen, met zijn allen. Daarom kom niet alleen maar breng iemand mee, een huisgenoot een vriend(in) of kennis.

De noveen vieringen 2017 worden gehouden op elke 3e woensdag van de maand ’s avonds om 19.00 uur in de H. Martinus kerk in Gendringen.

De data zijn; 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli,
16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november. Dus even noteren!

De tekst van deze noveen intentie, is geschreven door hulpbisschop Mgr. Th.C.M. Hoogenboom en luidt: “Laten wij bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven”.
Tijdens de 1e viering is op woensdag 15 maart en gaat het kerkkoor het nieuwe DORA LIED zingen.

Wij ontmoeten u graag,
Ben Oude Elberink