UITNODIGING KERSTVIERING MAURITIUSKERK

UITNODIGING KERSTVIERING MAURITIUSKERK

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

THEMA: “BLOEIEN IN DE NACHT”

De viering is ook via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl.stations/531

Coronamaatregelen
Maximaal 50 mensen in een viering
Opnieuw heeft de bisschoppenconferentie, in navolging van de rijksoverheid, het Corona-protocol voor vieringen aangescherpt. Maximaal 50 mensen mogen deelnemen aan een viering. Voor deelname aan de viering dient u vooraf telefonisch een plaats te reserveren.
Aanmelden kan bij Joop Kraan: tel. 06-28435342.
Als vanzelfsprekend dient men de 1,5 m afstand te bewaren en mondkapjes te dragen bij de
binnenkomst van de kerk.

Thema: Bloeien in de nacht!
Deze viering staat in het teken van het licht, gesymboliseerd door het aansteken van de vier kaarsen van de adventskrans. Bij iedere kaars voelen we ons verbonden en bidden we voor wie het leven is als de donkerte van de nacht. De slachtoffers van oorlog en geweld, de zwervers en de daklozen. Voor onze jongeren die het extra moeilijk hebben, voor de zieken, eenzamen en mensen die lijden onder de coronapandemie. We horen ook het prachtige lied van Stef Bos: ’Geef licht’.

Evangelie Lucas 2
Het Evangelie is met Kerstmis altijd heel bijzonder.
Het is de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus en verhaalt over zijn geboorte in die tijd. In deze lezing komen een twee betekenisvolle passages naar voren, waar we in gedachten bij stil kunnen staan.

Jezus wordt geboren
De passage over zijn geboorte in een kribbe omdat er nergens plaats was, is veel beduidend.
Er was voor Hem geen plaats in de herberg. Overal gesloten deuren: ’Vol, geen plaats’. Dat was voor Jozef en Maria een grote teleurstelling en tegenslag. Hoe ontluisterend is het, Jezus, de zoon van God geboren in een beestenstal.
Dit verhaal is ook actueel in onze tijd waar voor circa 80 miljoen vluchtelingen geen plaats is in deze wereld. Denk hierbij ook en vooral aan de kinderen in de vluchtelingenkampen.
Zeker in deze kersttijd is dat ook ontluisterend, zeer schrijnend en mensonwaardig.
Ook het gevoel van teleurstelling en tegenslag van Maria en Jozef is herkenbaar, het overheerst ook ons in deze moeilijke tijd.

Het goede nieuws: Jezus de Redder is geboren

Maar de tweede belangrijke passage dit evangelie biedt ook hoop. Een engel, een bode van God, brengt een vreugdevolle boodschap: “Ik breng jullie goed nieuws, het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer”. Deze zin in het Evangelie biedt ons hoop en houvast in deze tijd, waar we ook blij mee kunnen zijn.
Deze legendarische gebeurtenis is een kantelpunt in de geschiedenis geweest, waar na 2000 jaar de hele wereld nog bij stil staat. Ook de oproep van de engelen: ‘Vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt’, kan ons vertrouwen geven op de toekomst.

Liederen, rituelen, gebeden en verhalen

De bezoekers en de kijkers worden in de prachtig versierde kerk in kerststemming gebracht door de rituelen van het licht, de vele, prachtige kerstliederen, kerstverhalen en bekende mooie muziek. Dit zijn de parels in deze viering. Het wordt vast en zeken een sfeervolle viering.
Om aan deze kerstsfeer bij te dragen, staat als vanouds weer in de kerk, de bijzondere historische kerstgroep uit 1948 van de beeldhouder Jacob Maessen (1871-1951).

Laat u zich, in een wereld vol donkerte om ons heen, bemoedigen en inspireren door deze kerstviering van het licht.
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap en de website van de Maria-Laetitiaparochie.

VOLGENDE VIERING

Zondag 9 januari om 10:00 uur in de Mauritiuskerk.

Kerstactie 2021.
Ook dit jaar wil de Parochie Maria-Laetitia, weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een extra steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie Kerstattentie zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk hebben.
Om dit mogelijk te maken wordt een financiële bijdrage gevraagd.
Deze kunt u storten op: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake kerstactie.