Uitvaart

Uitvaart

Rond een kerkelijke uitvaart

kerkhof
Een kerkelijke uitvaart met aandacht voor de persoon

Sterven is een ingrijpend gebeuren, niet alleen voor de achterblijvende familieleden, maar ook voor de omgeving en de geloofsgemeenschap waar iemand deel van uit maakt. Afscheid nemen van het leven gaat met pijn en verdriet gepaard. Loslaten wat je lief is, is een moeilijk proces. We hebben in onze tijd behoefte aan een passende viering van dit afscheid. De uitvaartondernemer is er dan om u bij te staan en zaken rondom de uitvaart te regelen.

Maar naast de praktische zorg wilt u ook een inhoudelijk goede uitvaart. Immers het laatste wat u kunt doen voor uw dierbare is het verzorgen van een mooi afscheid. De kerk kan u daarbij helpen, want wij hebben eeuwenlange ervaring met uitvaarten. Tradities en gewoonten zijn overal verschillend en ook zijn ze door de eeuwen heen veranderd.

Toch heeft de kerk in alle tijden en culturen de zorg voor uitvaarten op zich genomen en families bijgestaan in hun verdriet. We doen dat in het Licht van ons geloof in de Verrijzenis. Geloven in Leven, dat sterker is dan alle doodse duisternis.

Hier vindt u de mogelijkheden rondom een uitvaart in parochie Maria-Laetitia. Om de keuze makkelijker te maken, kunt kiezen uit drie modellen. Voor alle uitvaarten geldt dat er voorafgaand aan de uitvaart een voorganger bij u thuis komt om de uitvaart te bespreken. Voorgangers zijn, naast leden van het pastoresteam, medeparochianen die daarvoor zijn opgeleid.

Model A
Traditionele kerkelijke uitvaart in de parochiekerk

Deze uitvaart vindt plaats in de vertrouwde liturgische setting van één van de 5 parochiekerken. Het betreft een eucharistieviering, waarbij een priester voorgaat. Vanwege het tekort aan priesters kan niet gegarandeerd worden dat dit altijd mogelijk is. Het koor zingt in het Latijn of in het Nederlands. De liturgie laat ruimte voor persoonlijke aandacht door bijvoorbeeld het ontsteken van kaarsen rondom de baar van de overledene of door het voorlezen van een In Memoriam. De Bijbelse lezingen en de liederen worden door de familie van de overledene in overleg met de voorganger gekozen. Aansluitend vindt de begrafenis of crematie plaats. De voorganger overlegt met de familie of zijn/haar aanwezigheid op het crematorium gewenst is.Model B
Gebedsviering in de parochiekerk

Centraal bij de gebedsviering staat een persoonlijk afscheid in het licht van het geloof. Een priester, (diaken, pastoraal werker) of uitvaartvoorganger zal voorgaan in deze viering. In overleg met de voorganger wordt de orde van dienst besproken. De nadruk ligt op Bijbellezing, gebed en zang. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng door passende woorden en rituelen. Naast de aanwezigheid van een koor is er de mogelijkheid voor het luisteren naar passende muziekopnamen.  Wanneer er een koor aanwezig is, worden tenminste vijf liederen gezongen.  Aansluitend vindt de begrafenis of crematie plaats. De voorganger overlegt met de familie of zijn/haar aanwezigheid op het crematorium gewenst is.

Model C
Afscheidsviering op een andere plaats

Niet alleen in de parochiekerk, maar ook op andere plekken, kan afscheid worden genomen van een overledene. Ervaren kerkelijke uitvaartvoorgangers gaan ook dan voor in deze plechtigheid. Deze gebedsvieringen, waarin de overledene wordt aanbevolen bij God, kunnen op verschillende locaties plaatsvinden zoals: uitvaartcentra, crematoria en zelfs bij mensen thuis. Bij deze viering is (meestal) geen koor aanwezig.  Wel is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng, via tekst, muziek en rituelen. Met de uitvaartleider wordt de locatie besproken en in overleg met familie en voorganger wordt de orde van dienst besproken. Afhankelijk van de plaats van het afscheid vindt aansluitend de begrafenis of crematie plaats.

Avondwake

Een avondwake is een mogelijkheid om aan de vooravond van de uitvaart met de plaatselijke geloofsgemeenschap zich biddend voor te bereiden op het laatste afscheid. In de kerken van onze parochie is het mogelijk om een avondwake te houden, waarbij parochiële vrijwilligers voorgaan in gebed. 

Vindt het afscheid plaats aan de vooravond van de uitvaart in een rouwcentrum, dan is het ook mogelijk dat een voorganger van de parochie ter plaatse komt om voor te gaan in een kort gebeds- of bezinningsmoment.Informatie en aanmelden uitvaart

Folder: klik voor meer info: rondom een uitvaart

Alle uitvaarten binnen de geloofsgemeenschappen van Parochie Maria Laetitia
worden vanuit één centraal aanmeldingspunt gecoördineerd .

Telefoonnummer: 0315-82 03 99

De coördinator geeft de uitvaartleider en nabestaanden informatie over de beschikbare mogelijkheden, maakt afspraken met hen en informeert de betreffende kerk en voorganger.

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer info.

Bepaling graftekens
Grafakte