Vastenactie: Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Vastenactie: Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het project van de Vastenactie van dit jaar. Onze Parochie Maria Laetitia steunt een project om het waterbeheer en de kennis van hygiëne te verbeteren in het Masisi gebied. Het is het deel van Congo dat zwaar te lijden heeft gehad van de oorlog. Latrines ontbreken er wegens gebrek aan water. De sanitaire omstandigheden zijn slecht. Er is inmiddels wel water maar door de oorlogsomstandigheden is er een groot gebrek aan goede hygiënische gewoontes.
70% van de huishoudens heeft geen toilet. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water.
Het project richt zich om het milieu te beschermen in zes dorpen in dit gebied. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen. Deze comités worden, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen.

Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement en water beheercomités. Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om handen te wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door vervuild water. Ook leren ze technieken om de bodem te beschermen, bijvoorbeeld door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerosie tegen. Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie. Ook is er aandacht voor het tegengaan van waterverspilling in de landbouw en recyclen van water.
Caritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in omliggende gebieden. Hun aanpak is erop gericht gemeenschappen actief te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten dragen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben.

Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze parochie.
Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien u dit project wil steunen lever dan de zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat.
Ik wil dit project weer van harte bij u aanbevelen.
Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld. Laten we er net als in 2018 een succes van maken.

Meer informatie op de website: https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/vrouwen-en-watermanagement-in-masisi-congo

Diaken Jan van Heugten