Vertrek pastoor Peter Ambting

Vertrek pastoor Peter Ambting

Mededeling van parochiebestuur en pastoraal team van parochie Maria Laetitia. In de afgelopen weken is bekend geworden dat pastoor Peter Ambting onze parochie zal verlaten. Met ingang van 28 augustus zal hij intreden in Saint Norbert Abbey in de pere in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten.

De belangrijkste drijfveer voor deze keuze is dat hij wil leven in gemeenschap met anderen. De keuze voor de Norbertijnen maakt hij omdat binnen deze orde abdijleven wordt gecombineerd met missionair werk buiten de abdij. Ambting sluit het niet uit dat hij in de toekomst weer in een parochie zal werken, maar dan vanuit de abdijgemeenschap.

Tot eind juni zal pastoor Ambting werkzaam zijn in onze parochie en op 2 juli zal hij in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem afscheid nemen. Aansluitend aan de viering is er een receptie waarbij iedereen in de gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Parochiebestuur en pastoraal team wensen pastoor Ambting veel geluk en zegen voor zijn leven als religieus en in zijn nieuwe woon- en werkomgeving.

Ook kardinaal Eijk en de bisdomstaf laten weten pastoor Ambting hartelijk te danken voor zijn jarenlange inzet in het aartsbisdom Utrecht en voor het vele door hem verzette werk in de parochies waarin hij heeft gefunctioneerd, eerst als parochievicaris en daarna pastoor. Zij wensen hem van harte Gods rijkste zegen in de nieuwe fase van zijn leven.

Het aartsbisdom Utrecht beraadt zich de komende tijd op de door dit vertrek ontstane vacature.

Persoonlijke brief Peter Ambting