Vieringen & Activiteiten (Pagina 3)

Vieringen & Activiteiten (Pagina 3)

22 mrt 2020

H. Pauw/In Laudem Dei

26 mrt 2020

Anne-Marie Bos

Titus Brandsma schreef veertien meditaties bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark te Dokkum. Hij had bij het schrijven niet alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze meditaties ook zijn eigen omgang met het lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug als we ons realiseren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel te Scheveningen. In de meditaties neemt hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld van Jezus en Maria, mogen ook…
16 mei 2020

inspiratiedag

Inspiratiedag Mentorschap – Zaterdag 16 mei 2020 “Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.” Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244 Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen…