WAKKER WORDEN DOOR HET LICHT

WAKKER WORDEN DOOR HET LICHT

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING
ADVENTSVIERING ZONDAG 6 DECEMBER 10:00 UUR


MAURITIUSKERK SILVOLDE

De viering is fysiek maar ook via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl.station/531

Advent. Een tijd van duisternis en verwachting. Een groot licht wijst ons de weg. Licht dat troost geeft, geborgenheid, geluk en zo veel meer.
De advent is een nieuw begin waar we vooral dit jaar allemaal extra naar uitzien.
Advent is eveneens een tijd van optimisme, zeker in de moeilijke tijden en van hopen op een betere toekomst, Advent is ook de tijd van “Wachten of verwachten”.
Wachten is passief; verwachten houdt actie in. Zeker nu moeten we actief zijn, elkaar opzoeken en steunen, een lichtpuntje zijn voor anderen. Het nieuwe licht dat wordt ontstoken maakt ons wakker. Het thema licht loopt als een rode draad door de Bijbel. Licht van God in de duisternis van onze wereld. Licht, hoop en verwachting staan centraal in deze viering.

Dat begint al met het ontsteken van de adventskrans. De adventskrans is al eeuwenlang in vele kerken en huizen te zien. Het gebruik is gebaseerd op een zeer oude christelijke traditie.
De adventskrans bestaat uit meerdere symbolen. Het dennengroen verwijst naar kracht voor nieuw leven, de cirkel voor de aarde, heel de wereld. De kaarsen zijn het symbool voor het komend licht. We steken twee kaarsen aan. De eerste voor de hoop, dat het vuur in ons mag ontsteken. De tweede voor vertrouwen in ons zelf en in de toekomst.

Om het verlangen naar licht in deze donkere tijden te vervullen, steken we vervolgens de zeven kaarsen van de Menora aan. Wij bidden en mediteren niet om angstig of boos te zijn, maar om hoop en vertrouwen te vinden om samen door de crisis te komen.

Hoop en vertrouwen zijn ook de sleutelwoorden in het Evangelie van Marcus.
Het verhaal gaat over de genezing van een verlamde man. Hij en zijn vrienden hadden veel vertrouwen in Jezus en gehoord dat Hij kon genezen.
Zij gingen naar het huis in Karfarnäum, waar Jezus verbleef. Maar door de drukte kwamen zij niet bij de deur. Toch waren zij onverzettelijk en wilde naar Jezus. Dan gingen zij maar door het dak naar binnen. Jezus zag in hem het vertrouwen en genas de lamme man.
Dat vertrouwen in Jezus en die onverzettelijkheid om naar hem op te zoeken, kan ons vandaag inspireren en het vertrouwen en de kracht geven om door de coronacrisis heen te komen.

Ook onze gebeden en de muziek staan in het teken van licht en duister, van liefde en bewondering. We luisteren naar de bekende liedjes van Trijntje Oosterhuis, Ramses Shaffy en Lenny Kuhr en anderen.
Het wordt een inspirerende viering die ons hernieuwde kracht kan geven in deze extra moeilijke tijd. Wij hopen, dat er ondanks de corona veel parochianen aan onze uitnodiging gehoor zullen geven.

Info over Coronabestrijding in deze viering.
• In verband met de coronacrisis kunnen er volgens de richtlijnen van het RIVM maximaal 30 personen deze viering bijwonen. Voor deelname kunt u een mail sturen naar J.kraan1@kpnmail.nl, of u telefonisch opgeven via telefoonnummer: 0628435342.
• Ontsmetting staat voor u klaar bij de ingang van de kerk.
• U dient mondkapjes te dragen bij het lopen door de kerk.
• Houdt 1,5 meter afstand.
De ruimte die ons in de kerk ter beschikking staat is met 700 m2 zeer royaal voor 30 personen.

ROOSTER KERKDIENSTEN ACTIVITEITEN

Donderdag 24 december : 19:00 uur liturgische viering