Wat altijd is geweest?

Wat altijd is geweest?

Steeds vaker lees je dat vrijwel niemand meer weet, wat er met Pinksteren gevierd wordt. Ik merk het ook tijdens de voorbereidingsavonden rond het Vormsel. Als je de kinderen vraagt naar het Pinksterfeest dan komt er meestal geen antwoord.

Komend weekend is het Pinksteren en wordt het komen van de heilige Geest gevierd. De eerste regel van een bekend lied over de heilige Geest luidt: Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag.

Het Pinksterfeest brengt je de heilige Geest te binnen. Gods leven schenkende kracht die de ontmoedigde leerlingen van Jezus na zijn dood, weet te bewegen om de gesloten deuren, waar achter ze zich hadden teruggetrokken, te openen. Ze treden naar buiten en spreken vreemde mensen aan om ook hen te begeesteren met nieuwe levenskracht op weg naar een nieuwe toekomst. Gods leven gevende kracht, brengt een nieuw begint teweeg in de het leven van Jezus’ leerlingen.

Het is niet alleen iets van toen. Je viert Pinksteren om het besef levend te houden, dat het waaien van de geest, ook aan jou, vandaag kan gebeuren.

Die innerlijke kracht, die heilige Geest die je beweegt en in beweging houdt, draag je in je mee. Veel mensen zijn het afgelopen jaar de voeling met hun innerlijke kracht kwijt geraakt. Veel werkers in de zorg bijvoorbeeld door het voortdurende appel dat op hen gedaan werd; ze zijn uitgeput. Of jonge mensen die niet naar school of de universiteit konden en daardoor vereenzaamde en in een isolement terecht zijn gekomen. Of de werknemer die zijn baan verloor door een faillissement, of de werkgever die zijn zaak moest opgeven door een gebrek aan inkomsten.

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. Zal ook die uitgeputte zorgmedewerker Gods levenskracht opnieuw mogen ervaren? Zal die eenzame student zijn deur opendoen en in beweging komen om naar buiten te gaan om anderen op te zoeken. Zal hij, die zijn baan verloor, weer moed vatten om te gaan solliciteren en niet bij de pakken neer te zitten. Zal de ondernemer oog krijgen voor nieuwe mogelijkheden om een zaak op te zetten? Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt hopelijk aan hen, aan jou, nu of later!

Berrie Daalhuizen