Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni