7. Geloof (of vertrouwen)

7. Geloof (of vertrouwen)

Kom, heilige Geest, en sterk mijn geloof, mijn vertrouwen.

Dat ik niet lauw en gemakzuchtig leef

maar in innige verbondenheid met God en mijn naaste;

dat de beproevingen, de aanvechtingen,

de vragen van deze tijd

mij niet bang of twijfelachtig maken

maar juist louterend en zuiverend werken in mijn bestaan.

Dat ik niet huichelachtig zwijg

daar waar ik van Gods liefde mag getuigen;

dat ik niet mijn verantwoordelijkheid ontloop

maar meebouw aan de komst van Gods Rijk

met de Geestkracht die in mij is.

Amen