Nieuwsbrief voor de maand juni

Nieuwsbrief voor de maand juni

Nieuwsbrief voor de maand juni 2020
H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap
 

Gaanderen, 2 juni 2020.

Geachte lezer,   

De eerstvolgende Vreugdebode komt uit op 30 juni. Deze zal zijn voor de maanden juli en augustus. Omdat wij het belangrijk vinden om zo veel mogelijk met elkaar in contact te blijven, ontvangt u eerst voor de maand juni nog een Nieuwsbrief met nieuws uit onze parochie en geloofsgemeenschap.

Bericht van het aartsbisdom
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM.
Perspectief op samen vieren:
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de H. Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.
(Uit het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’, 20-05-2020)

Geloofsgemeenschap in coronatijd
Ondanks dat kerkelijke vieringen en werkzaamheden lange tijd niet openbaar waren, zijn er een aantal activiteiten wel doorgegaan: in de tuin en op de begraafplaats is het onderhoud doorgegaan en zagen we de vrijwilligers verspreid aan het werk. Ook waren er elke dinsdagochtend en donderdagmiddag twee personen op kantoor en in de sacristie werden de opknapwerkzaamheden hervat. Kerk en pastorie werden en worden elke week schoongemaakt en de kosters zorgen ervoor dat de Mariakapel elke dag op tijd geopend is en dat het er verzorgd uitziet. Een vrijwilligster zet een mooi bloemetje bij Maria en er liggen steeds nieuwe kaarsen klaar, voor wie een kaarsje wil opsteken.

Er liggen in de Mariakapel ook gebedsbrieven, vieringenboekjes en nieuwsbrieven die u mee mag nemen.

Vanaf Goede Vrijdag en Pasen zijn er regelmatig Inspiratievieringen aangeboden, die u thuis kon meevieren via www.kerkomroep.nl     

Als u hierop inlogt, zult u zien dat de vieringen ook achteraf nog te beluisteren zijn.

Inspiratievieringen
Wanneer er geen Eucharistieviering of Communieviering gehouden kan worden, worden Inspiratievieringen aangeboden. Inspiratievieringen zijn alternatieve gebedsvieringen om in een moment van rust en bezinning even tot onszelf en even tot God te komen, door samen te bidden, samen stil te zijn en door te luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie zang en muziek.

Koren
De koren mogen zeker de komende maanden, waarschijnlijk tot 1 september, helaas nog niet samen repeteren en ook niet zingen tijdens een viering.
Maximaal 4 zangers – met onderling minimaal 2 meter afstand – hebben in deze tijd regelmatig gerepeteerd om in een besloten Inspiratieviering de muzikale intermezzo’s en zang te verzorgen.
Zingen op zo’n afstand van elkaar is welhaast solistisch te noemen; je mist de steun van de stemmen naast en achter je, terwijl je toch sámen zingt. We hebben dan ook erg veel waardering voor de mensen die zich hiervoor inzetten en zo de besloten vieringen extra inspirerend en feestelijk maken.

Overzicht van vieringen

 • Zondag 31 mei, 09.30 uur: besloten Eucharistieviering. Pinksteren.   Celebrant Pastoor Pauw. Lector: Annie Rysavy. Zang door enkele zangers van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes. De viering van Pinksteren is helaas nog besloten, maar wel te volgen via www.kerkomroep.nl en via Livestream.
 • Zondag 14 juni, 09.30 uur: publieke  Inspiratieviering.* 
  Sacramentsdag.   Lectoren: Bennie Ernst en Marieke Salemink.
  Zang door enkele zangers van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes.
 • Zondag 28 juni, 09.30 uur: publieke Inspiratieviering. *
  Lectoren: Lies Böcker en Liesbeth Jansen.
  Intermezzo’s met muziek van CD’s.

*Publieke Inspiratieviering:
Op de zondagen 14 en 28 juni zijn 30 mensen welkom om de viering bij te
wonen. Uiteraard houden wij ons aan het protocol van het Bisdom en de
richtlijnen van het RIVM.     
Het protocol van het Bisdom eist dat mensen die deze vieringen willen    
bezoeken, in de week voorafgaande aan de viering, zich aanmelden bij    het secretariaat van de geloofsgemeenschap.

U kunt zich – per viering – aanmelden. Telefonisch: 0315-323223, dinsdag 09.30 – 10.30 uur of donderdag 14.00 – 15.00 uur.
Of door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
of u meldt zich aan met een briefje in de brievenbus van de Pastorie.

Heeft u gezondheidsklachten, met name verschijnselen van 
verkoudheid of griep, vier dan thuis mee via www.kerkomroep.nl

Van alle vieringen zal steeds een aantal boekjes in de Mariakapel komen te liggen, die u mee mag nemen.

Livestream

De vieringen vanuit OLV. Tenhemelopneming in Doetinchem waren steeds live te volgen via livestream. En ook de viering op Hemelvaartsdag vanuit Petrus&Pauluskerk in Ulft was zo rechtstreeks te volgen. De Eucharistieviering op 31 mei – Hoogfeest van Pinksteren –  in de St. Martinuskerk in Gaanderen, zal ook via livestream rechtstreek te zien zijn, zodat u thuis kunt meevieren via internet.

Wanneer u de website www.maria-laetitia.nl bezoekt, komt u op het beginscherm waar u het volgende keuzemenu ziet:

Eucharistische centra
open voor gebed
Volg ons op facebook
Luister mee
via kerkomroep
Livestream op youtube

Wanneer u op een van de buttons in het keuzemenu klikt, komt u automatisch op de goede pagina terecht.
Wilt u meeluisteren via kerkomroep, dan scrolt u even naar beneden. Klik dan de geloofsgemeenschap aan en kies de juiste datum van wat u wilt beluisteren.
Ook bij de pagina waar de livestreams op youtube te zien zijn, hoeft u alleen nog maar de uitzending aan te klikken die u wilt zien.

Website
Op de website www.maria-laetitia.nl staat veel informatie over wat in onze parochie en geloofsgemeenschap gebeurt.
En bezoek ook eens de webpagina van de Augustinus-Martinuslocatie.  Veel leesplezier.

Contact
Wilt u graag contact met iemand van het Pastoresteam of de Pastoraatsgroep, belt u dan gerust naar ons secretariaat:
telefoonnummer: 0315-323223.
Dinsdag 09.30 – 10.30 uur of donderdag 14.00 – 15.00 uur.

Parochiële Caritas Instelling   (PCI)
Juist in deze, voor meerdere groepen moeilijke periode, kan de PCI een bijdrage leveren met een financiële ondersteuning of op een andere manier. Als u, of iemand in uw omgeving, hulp nodig heeft en u denkt dat de PCI een bijdrage kan leveren, schroom dan niet om dit te melden bij de contactpersoon van de PCI-werkgroep in Gaanderen: 06-57284582

                    Kom Heilige Geest
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek hen aan het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen
en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden:
                    God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.               
Door Christus, onze Heer, Amen.

Graag tot ziens
U allen, veel kracht en gezondheid gewenst en wij hopen en vertrouwen erop dat wij u snel weer in onze vertrouwde St. Martinuskerk kunnen ontmoeten.

Locatieraad H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen.

Misintenties
Weekend 6/7 juni
Herman Schurink (verjaardag)               Anton en Toos Geurts-van Keulen
Annie Schurink-Steverink                        jgd vader Holtus                
jgd Lidwien Hillebrand-Venhoeven       ovl fam. Holtus
Jan Hillebrand                                           vader en moeder Bosch-Leupens
Inn Daams-Löwenthal                             Herman Wassink                 
Reind Massop
Anna Ernst-Veldkamp
Martien Ernst

Zondag 14 juni
Eef Riet en Petra Hoenholt-Raasing           jgd vader Wentink
jgd Theo Steverink                                         moeder Wentink-Witten
Lidy Steverink-Vermeij                                  Jan en Jo Heuthorst-Simmes
Bennie en Marietje Steverink-Janssen      Frans Helming
Hein Gootink en Helma                                Eric Reumer
vader en moeder Hendriksen-Heveling    Harrie Ernst
vader en moeder Ernst-Nijenhuis               Jan Helmes

Weekend 20/21 juni
jgd Martien Ernst                                          Ben Koenders
Anna Ernst Veldkamp                                  Leo Smits
ovl fam Bosman-Keurentjes                       Gerard Holtus
Inn Daams –Löwenthal                               Gert Bourgondiën
Reind Massop                                               Herman Wassink
Jan en Riek Ebbers-Fiering                          Jan Helmes
vader en moeder Bosch-Leupens              Jan Hofstad
vader en moeder Schurink-Steverink        Hein en Marie Hoegen-Liebrand
Herman Kemperman

Zondag 28 juni
Herman Schurink (verjaardag)                   jgd Dien Elshof
Annie Schurink-Steverink                            Inn Daams-Löwenthal
jgd Gert Bourgondien                                  Reind Massop
Annie Raben -Bouwman (verj.)                  Piet Jacobs
Riet Engelberts-Keurentjes (verj.)             jgd Frans Helming
Tonnie Engelberts                                        Eric Reumer
ovl fam Garritsen-Ebbers
jgd Betsie Besselink-Ubbink
Bennie en Marietje Steverink-Janssen
vader en moeder Ernst-Nijenhuis
vader en moeder Hendriksen-Heveling