Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Ook dit jaar heeft de Actie Kerkbalans in Gaanderen weer hetzelfde mooie bedrag opgebracht als vorig jaar. Geweldig! U allen hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Op deze manier weten wij ons gesteund voor al het werk dat we – samen met vele vrijwilligers – verzetten en de vieringen en activiteiten die we aanbieden. Uw bijdrage geeft blijk van uw betrokkenheid bij onze kerk. Op deze manier houden we samen onze geloofsgemeenschap levend.

Hartelijk bedankt ook alle vrijwilligers die rondgingen om de enveloppen te verspreiden en de bijdragen weer op te halen. En de mensen achter de schermen, die de actie voorbereid en afgerond hebben. Super! 

Namens de Locatieraad H. Augustinus – H. Martinus, bedankt.