Jaar van de Eucharistie Lezing broeder Johan te Velde osb

Jaar van de Eucharistie Lezing broeder Johan te Velde osb

Op zondag 9 februari verzorgt broeder Johan te Velde van de Sint Willibrords Abdij in Doetinchem een lezing voor onze parochie in het kader van het Jaar van de Eucharistie.

Het thema van de lezing is: Eucharistie vieren; een weg naar Godsontmoeting?

Voorafgaande aan de lezing gaat broeder Johan te Velde voor in de Eucharistieviering van 11.00uur in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Doetinchem.

Na de viering is er om 12.00 uur koffiedrinken. Voor hen die de lezing bijwonen is er om 12.30 uur een broodje. De lezing begint om 13.00 uur in de Mariakapel. Rond 14.00 uur is de afsluiting.

Wilt u de lezing bijwonen, dan graag aanmelden bij Secretariaat locatie OLV. Tenhemelopneming/H. Geest Tel. 0314-391091 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur). E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl