Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

Geachte lezer,

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten vanaf 29 april een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. Meer informatie treft u aan in het bericht op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/beperkte-verruiming-per-29-april-voor-grote-kerkgebouwen/

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht