Blijvend verbonden: Geen vieringen maar een Nieuwsbrief van de H. Mauritius Silvolde

Blijvend verbonden: Geen vieringen maar een Nieuwsbrief van de H. Mauritius Silvolde

De locatieraad van de Geloofsgemeenschap heeft na aanleiding van de richtlijnen van het RIVM, evenals andere kerkgenootschappen, besloten tot nader orde geen vieringen meer te houden in de Mauritiuskerk in Silvolde. Juist nu, in de periode van Palmzondag, de Goede Week en Pasen, raakt dit besluit het hart van de Geloofsgemeenschap.

In deze barre tijden missen we als parochianen de verbondenheid met elkaar in Jezus naam. In het samen bidden, zingen en te luisteren naar het woord, vinden we de troost, de bemoediging die in deze crisistijd onmisbaar is.

Om deze verbondenheid met hart en hoofd toch vorm te geven, wordt voorafgaand aan iedere geplande viering een extra Nieuwsbrief gestuurd, de eerste is voor Palmzondag. In deze nieuwsbrief is de kern van de gedachte en de gebeden uit de reeds voorbereidde viering weergegeven. Deze Nieuwsbrief, die nu in een meer uitgebreide vorm verschijnt, wordt naar circa 300 parochianen verstuurd.

Indien u de Nieuwsbrief wilt ontvangen, mail dan naar mauritiuskerk@gmail.com, of neem contact op met 0315-327197. De Mauritiusgeloofsgemeenschap is ook te volgen op de website of op facebook.